Blogi

Vesivoimatalouden patoamiin suurjokiin tarvitaan ohitusuomia

Petri Nieminen | 10.6.2020 | Blogi

YLE uutisen (10.6.2020) mukaan: “Voimalaitoksia on mahdollista ohittaa kalojen ylös- ja alasvaelluksessa hyödyntämällä vanhoja kuivauomia ja sivujokia. Johtamalla niihin pääuomasta vettä ympärivuotisesti kalojen nousumahdollisuutta ja myös poikastuotantoa voidaan parantaa. Näin myös entisiä koskialueita saataisiin uudelleen lisääntymisalueiksi.

Ja näinhän se on, että jos vain haluttaisiin, niin vesivoimarakentamisen aiheuttamia ongelmia virtavesieliöille voitaisiin kyllä ratkaista. Koska lainsäädännöllistä velvoittavuutta ei ole ollut, ei myöskään todellista tahtotilaa vaellusesteiden poistamiseksi ja pysyvien ratkaisujen hakemiseksi ole kuitenkaan syntynyt.

Kyllä suurissa joissa virtaavasta vedestä pitäisi jokunen prosentti suoda myös sen alkuperäiselle luonnolle – ei yhden toimialan tulisi voida määrätä sataprosenttisesti yhteisen vesiresurssin käytöstä.

Ohitusuomien rakentaminen ja niiden ympärivuotinen vesitys olisi askel parempaan ja kestävämpään suuntaan vesivoimantuotannon ja virtavesiluonnon elimahdollisuuksien yhteensovittamisessa.

Jaa tämä teksti:

Vastaa