Blogi

Kansalaisilla tulee olla laaja vaikuttamismahdollisuus luonnonsuojelua ja metsästystä koskevissa asioissa

Petri Nieminen | 27.3.2023 | Blogi

Yle uutisoi tänään, että valitusoikeus suurpetojen metsästyksestä jakaa Savo-Karjalan kansanedustajaehdokkaita: https://yle.fi/a/74-20023767

Kovin kattavasti asiaa ei ollut jutussa käsitelty, sillä siinä oli lähinnä tuotu esille istuvia kansanedustajia, joista valtaosan mielestä valitusoikeutta tulisi kyseisessä asiassa rajata vain paikallisiin tahoihin. Krista Mikkonen (vihr.) oli jutussa mainituista istuvista kansanedustajista ainoa, joka ei rajaisi valitusoikeutta. Itse olin myös tätä mieltä – vaalikonevastaukseni perusteluineen alla.

Valtaosa valitusoikeuden rajaamista kannattavista istuvista kansanedustajista eivät ole vaalikoneessa perustelleet kantaansa lainkaan, joten perusteita heidän näkemyksilleen ei pysty tarkastelemaan. Eikä näin ollen myöskään esim. sitä, miten he näkisivät tällaisen muutoksen olevan lainsäädännöllisesti toteutettavissa. Sanalliset perustelut puuttuvat Hanna Huttuselta (kesk.), Hannu Hoskoselta (kesk.), Seppo Eskeliseltä (sd.), Tuula Väätäiseltä (sd.), Minna Reijoselta (PS), Jussi Wihoselta (PS) ja Matti Semiltä (vas.).

Sari Essayah (KD), Sanna Antikainen (PS), Markku Eestilä (kok.) ja Marko Kilpi (kok.) ovat perustelleet kantaansa sanallisesti.

Sari Essayah toteaa, että ”Kannanhoidolliset luvat ovat kaatuneet monesti sellaisten tahojen vastustukseen, jotka eivät itse toimi

alueella”. Jos ymmärrän oikein, niin Essayahille ei siis ole väliä sillä, että valitukset ovat menestyneet (ts. päätökset ovat olleet lainvastaisia), vaan sillä, millä alueella valitus on laadittu. Ok.

Sanna Antikainen haluaisi korvausvelvoitteen vihreille turhanvalittajille. Tosiasiassahan monet valitukset ovat menestyneet, eivätkä näin ollen ole olleet turhia.

Markku Eestilän mukaan mm. oikeusjärjestelmämme on alkanut politikoimaan ja pykäläsaivartelemaan. Eestilän olisi nähdäkseni hyvä muistaa, että vallan kolmijako-oppi on perustava osa länsimaisten demokratioiden hallintomuotoa. Jos kansanedustaja vihjaa oikeusjärjestelmämme olevan politisoitunut, on se vakava väite. Eestilältä siis mielestäni vaarallista (ja katteetonta) puhetta, mutta vastaavanlaista on häneltä nähty ennenkin (mm. KHO:n Finnpulp-päätöksen yhteydessä).

Marko Kilven mukaan mm. ”On täysin luonnollista, että valitusoikeus rajataan niille ihmisille, joita asia koskettaa, eikä tässä pitäisi olla mitään epäselvää.”

Aihepiiriä sivuten kirjoitin Savon Sanomiin jo viime kesänä otsikolla ”Valitusoikeus on tärkeä osa oikeusvaltiota”, kun Kilpi oli tuolloin (virheellisin perustein) moittinut paikallista luonnonsuojeluyhdistystä ”valitushumpasta” ja ”terrorisoinnista”.

Pitipä pedoista tai ei, on oikeuden toteutumisen edellytyksenä toimiva valitusoikeus ja valitusten ripeä käsittely. On tärkeää, etteivät eturyhmät pääse päättämään esim. suurpetojen metsästyksestä. Kansalaisilla tulee olla laaja vaikuttamismahdollisuus luonnonsuojelua ja metsästystä koskevissa asioissa.

Toivon äänestäjien valitsevan eduskuntaan eturyhmäpolitiikkaa ajavien sijaan länsimaisia demokraattisia arvoja ja laajaa valitusoikeutta puolustavia edustajia.

Jaa tämä teksti: