Lehtikirjoituksia

Valitusoikeus on tärkeä osa oikeusvaltiota

Petri Nieminen | 23.6.2022 | Lehtikirjoituksia

Julkaistu Savon Sanomissa 23.6.2022

Kansanedustaja Marko Kilpi (kok.) kirjoittaa Savon Sanomissa Puijon kehittämisestä (SS 21.6.) ja moittii paikallista luonnonsuojeluyhdistystä ”valitushumpasta” ja ”terrorisoinnista”. Hän mm. väittää Kuopion luonnon ystäväin yhdistyksen (KLYY) valittaneen Antikkalan alueelle kohdistuneesta vesitalouslupa-asiasta kahteen eri otteeseen. Tämä ei pidä paikkaansa. Kyseinen vesitalouslupaa koskeva prosessi on alkanut vuonna 2016, ja KLYY on jättänyt asiassa valituksen yhden kerran keväällä 2020. Suosittelisin Kilpeä jatkossa tarkistamaan faktat kohdilleen ennen kuin noinkin värikkäin sanakääntein lähtee julkisesti syyllistämään luontoarvoja puolustavaa yhdistystä lakiin perustuvan valitusoikeuden käyttämisestä. Pidän tärkeänä, että Suomi kuuluu länsimaisiin demokratioihin, joissa on laaja valitusoikeus. Ilman sitä saattaisi Kuopioonkin olla jo rakenteilla Kallaveden tilaa heikentävä venäläisestä puusta riippuvainen kiinalaistaustainen sellutehdas.

Kuopion kaupunki on 1980-luvulla laadittuun osayleiskaavaan pohjautuen suunnitellut Antikkalan alueella sijaitsevan vanhan metsän tilalle raivattavaksi uutta 2,8 hehtaarin laajuista laskettelurinnettä sekä alueen lumetuksen aloittamista osana Antikkalan laskettelukeskuksen kehittämishanketta. Raivattavaksi suunniteltu metsäalue ei rakenteensa osalta poikkea vieressä sijaitsevasta luonnonsuojelualueesta, vaan kuuluu selkeästi osaksi samaa luonnontilaisen kaltaista, kuusivaltaista vanhaa metsää. Sieltä löydetyt harvinaiset sammalesiintymät osaltaan kertovat kuinka poikkeuksellisen hienosta luontoalueesta on kyse.

Pienessä rinnekohteessa kävijämäärien saaminen taloudellisesti kannattavalle tasolle olisi todennäköisesti haastavaa. Omasta mielestäni Puijon kehittämistä tulisikin lähestyä ensisijaisesti sen luontoarvojen säilyttämisen näkökulmasta. Kilpi taasen antaa ymmärtää, että hänestä on aivan kestävä tapa kehittää Puijoa toteuttamalla hankkeita, jotka vaarantavat ja mahdollisesti hävittävät alueella esiintyviä erityisesti suojeltavia lajeja. Luontoarvoja monesti vaalitaan ja arvostetaan kyllä juhlapuheissa, mutta kun olisi niitä turvaavien tekojen aika, niin aika hiljaista on.

Mikäli Kilpi olisi asiaan perehtynyt, olisi hän huomannut, että Vaasan hallinto-oikeus ei viime viikolla annetussa päätöksessään ottanut kantaa alueelta tehtyihin sammalhavaintoihin: ”Rinteiden muokkaustyöt eivät kuulu vesilain mukaiseen hankkeeseen, eikä niistä aiheutuvia vaikutuksia voida ottaa huomioon vesilain mukaisessa intressivertailussa.” Alueelta löytyvät lahokaviosammalesiintymät täytyy kuitenkin ottaa huomioon hankkeen seuraavassa vaiheessa, jos kaupunki päättää hakea maisematyölupaa uuden rinteen avaamista tarvittavia metsähakkuita varten.

Jaa tämä teksti:

Vastaa