Blogi

Pelastetaan järvilohi

Petri Nieminen | 14.3.2023 | Blogi

Maa- ja metsätalousministeriö avasi tänään pelastetaan järvilohi-kampanjan.

Taustalla on lajin heikko tila, mikä tulee saattaa paremmin suomalaisten tietoisuuteen. Moni ei tiedä koko lajista ja vielä harvempi sen todellisesta vaarasta kuolla sukupuuttoon. Asia kuuluu mitä suuremmassa määrin meille lajin esiintymisalueella (Vuoksen vesistöalue) asuville itäsuomalaisille.

Suomen sisävesissä ui maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen ja äärimmäisen uhanalainen laji – sisukas järvilohi. Sen pelastaminen on kansallinen tehtävä, jossa meidän on onnistuttava.

Järvilohen uhanalaisuus on elävä symboli suomalaiselle luontokadolle.

Sen pelastaminen on kansallinen tehtävä, jossa onnistumiseen tarvitaan meitä kaikkia: kansalaisia, kalastajia, päättäjiä, yrityksiä ja viranomaisia.” (https://www.pelastetaanjarvilohi.fi/)

Keskeisimpiä keinoja lajin pelastamiseksi ovat sen vesirakentamisen myötä tuhoutuneiden lisääntymis- ja poikasalueiden määrän voimakas lisääminen, mikä aiheuttaa intressiristiriitaa vesivoimantuotannon kanssa. Mikäli em. toiminta olisi ympäristövastuullista, ei se toisaalta mielestäni aiheuttaisi ainutlaatuisen lajin sukupuuttouhkaa.

On annettava mahdollisuus aidolle luonnonkierrolle palauttamalla koskialueita sekä soveltamalla riittäviä ympäristövirtaamia rakennetuissa vesistöissä.

Tärkeitä ovat myös osaltaan vesihomeongelman ratkaisemiseen panostaminen (rahoitus, resurssit) sekä kalastuskuolleisuuden vähentäminen (kalastusrajoitukset).

#pelastetaanjarvilohi

Jaa tämä teksti: