Blogi

Jätelain uudistamisessa tavoitteena tulee olla kuntalaisten ja ympäristön etu

Petri Nieminen | 28.11.2019 | Blogi

Kävimme tänään Pikkuparlamentissa Jätekukon, Puhaksen ja Suomen Kiertovoiman edustajien kanssa kertomassa Savo-Karjalan kansanedustajille kunnallisten jäteyhtiöiden näkemyksiä jätelakiuudistukseen liittyen. Kiitokset hyvästä keskustelusta ympäristö- ja ilmastoministerille ja muille kiireisille edustajille, jotka paikan päälle tulivat!

Tiukentuvien yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteiden saavuttaminen vaatii uusien ohjauskeinojen käyttöönottoa ja merkittäviä muutoksia yhdyskuntajätehuollon käytäntöihin Suomessa.

Nykyisellään kunnan vastuulla olevan jätteen osalta on käytössä kaksoisjärjestelmä. Alueesta riippuen jätteitä kerätään joko kunnan järjestämänä (urakat kilpailutettu kunnan toimesta) tai vaihtoehtoisesti kiinteistön haltijan järjestämänä (kuntalaisen suorittama suora tilaus kuljetusyrittäjältä). Näistä jälkimmäinen johtaa siihen, että jätehuollon kokonaisuus pirstaloituu, koska se ei ole minkään yksittäisen tahon käsissä.

Aiempien asiantuntijaselvitysten (SYKE) ja myös jätelakityöryhmän mietinnön esitys siitä, että nykyinen kaksoisjärjestelmä jätteenkuljetusten osalta tulisi poistaa, on keskeinen asia, joka tulisi viedä jätelakiuudistuksessa läpi. Jatkossa kunnallinen taho järjestäisi yksiselitteisesti kuivajätteiden (seka-, bio- ja pakkausjätteet) osalta kuljetuksen kaikkialla maassamme.

Edellytys kiristyvien kierrätysvelvoitteiden toimeenpanolle ja niiden onnistumiselle on nimenomaan se, että kunnalla on mahdollisuus hallita koko kunnallisen jätehuollon kokonaisuutta; kuljetukset mukaan lukien. Kuljetusurakoiden kilpailutus ja julkinen hankinta mahdollistavat yhden luukun palvelun, optimoidun logistiikan ja kustannustehokkuuden lisäksi myös kuljetusyrittäjien tasapuolisen kohtelun tuoden yrittäjille vakaata liiketoimintaa reiluilla ehdoilla.

Tulee muistaa, että kunnan vastuulla oleva jätehuolto ei ole elinkeinopolitiikkaa vaan ympäristönsuojelua. Jätelain uudistamisessa tavoitteena tulee olla kuntalaisten ja ympäristön etu.

Jaa tämä teksti:

Vastaa