Blogi

Uhanalaisille ja taantuneille kalalajeille korvausarvo

Petri Nieminen | 25.3.2019 | Blogi

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt asetusluonnoksen uhanalaisten ja taantuneiden kalojen arvoista lausunnolle.

Etenkin vaelluskalakantojen, kuten äärimmäisen uhanalaiseksi luokitellun Saimaan järvilohen, osalta on ollut ongelmallista, että kalojen elinolojen parantamiseen tähdänneet kalliit toimenpiteet ovat joissain tapauksissa mitätöityneet kokonaan salakalastuksen takia. Esimerkiksi Pielisjoella Kuurnan voimalaitoksen alapuolella on usein tavattu kalastajia kalastamassa laittomasti Saimaan järvilohia.

Seuraamukset laittomasta kalastuksesta ovat tähän asti olleet niin vähäisiä, että seuraamusjärjestelmä on koettu osin tehottomaksi. Korvausarvojen vahvistamisen uskotaan lisäävän lajien suojaa laitonta kalastusta vastaan ja viestivän samalla myös yleisemmin uhanalaisten ja taantuvien kalojen arvosta ja laittoman kalastuksen moitittavuudesta. Vahvistettujen arvojen uskotaan helpottavan myös rikosten ja rikkomusten käsittelyä tuomioistuimissa, kun arvot ovat helposti saatavilla, eikä niitä jouduta arvioimaan erikseen.

On hyvä, mikäli uhanalaisiin ja taantuneisiin kalalajeihin kohdistuvista kalastusrikoksista ja -rikkomuksista määrätään jatkossa kovempia sanktioita. Tarvitaan riittävä pelotevaikutus (sekä valvontaa), jotta esim. salakalastusta voidaan ehkäistä.

Pitää samalla muistaa, että monien (vaellus)kalalajien ahdingon syynä on liiallisen kalastuspaineen lisäksi etenkin vesirakentamisen aiheuttama lisääntymis- ja poikasalueiden puute. Myös nämä asiat tarvitsevat ratkaisuja tulevaisuudessa; vesilakia on uudistettava.

Jaa tämä teksti:

Vastaa