Blogi

Kaupunkimetsien hoitoa rankalla kädellä Kuopiossa

Petri Nieminen | 23.4.2017 | Blogi

Olen huomannut kävelylenkeilläni, miten Kuopion kaupunki on harjoittanut metsänhoitotöitä Petosen alueella (https://www.kuopio.fi/…/26f02291-1855-4cd2-8ebc-837a598f6d0c). Netistä löysin tiedon, että hoitotyöt on suunniteltu asukkaille tehdyn kyselyn pohjalta (https://www.kuopio.fi/metsanhoitotyot). Allekirjoittaneen perhettä kyseinen kysely ei ole tavoittanut, vaikka Petosella asummekin.

Harvennukset on omasta mielestäni tehty suhteellisen rankalla kädellä ja toivoisin, että jatkossa Kuopion kaupunki toteuttaisi vastaavat hankkeet kevyemmin. Laitoinkin asiasta palautetta kaupungille. Tänne muualta muuttaneena olen pitänyt Kuopion yhtenä positiivisena puolena sitä, että täällä on isokokoista puustoa aivan kaupunkialueella. Tätä imagoa ei mielestäni kannata menettää.

Petosen suunnalla vaikuttaisi siltä, että harvennukset ovat olleet lähinnä yläharvennusta tai ylispuuhakkuita: suurimmat puut on kaadettu alueelta pois ja muutama koivu jätetty pystyyn (esim. Petosenlammen kohdalla). Ihmettelen, että mitä järkeä tällaisessa kaupunkimetsän hoidossa on kaupunkilaisten viihtyvyyden kannalta. Kaupunkimetsien eliölajisto voi olla yllättävän monimuotoinen, mutta puistomaiseksi muuttuvissa metsissä eivät eläimetkään enää viihdy yhtä hyvin suojapaikkojen kadotessa. Litmasenlammen suunnalla puiden väli toisistaan on kymmenen metrin luokkaa. Se ei mielestäni ole metsä. Eipä siellä linnun laulua enää kuulunutkaan. Mieleen tulee myös, että miksei harvennusta ole tehty metsurintyönä vaan metsäkoneilla, joista on jäänyt useita metrejä leveät ajourien jäljet maastoon?

Tähän samaan asiaan liittyvät Kuopiossa suoritetut moottoritien reuna-alueiden ja radan varren metsänhoitotyöt (http://publish.istekkipalvelut.fi/kokous/2015322204-5.HTM). Olen sitä mieltä, että liittymäkohdissa puustoa on tietysti hyvä poistaa, jotta moottoritielle ryhmittyessä on hyvä näkyvyys, eikä vaaratilanteita pääse syntymään. En kuitenkaan täysin ymmärrä, että miksi liittymien lisäksi kaikkialta muualtakin moottoritien varresta on täytynyt poistaa puusto? Melu- ja pölyhaitta esim. Savilahdessa KYSin asuntojen kohdalla on lisääntynyt varmasti huomattavasti, kun suojaava puusto on hävinnyt. Suunnitelmavaiheessa on todettu, että liito-oravien kulkureitit ja moottoritien ylityspaikat otetaan metsänhoitotöissä huomioon, mutta herää epäilys, että kuinka hyvin suunnitelma on käytännössä toteutunut. Minusta moottoritien varsi on parturoitu aika lailla kauttaaltaan – ja nimenomaan suurikokoisesta puustosta. Yrittäjien vaatimat risukkojen poistot ovat mielestäni täysin eri asia kuin tukkipuun kaataminen.

Talousmetsiin kohdistuva hoitoajattelu istuu ylipäätään huonosti kaupunkimetsiin. Kaupunkialueiden lähimetsät, joista vielä löytyy suurempaa puustoa, ovat tärkeitä kaupunkilaisten virkistyskäyttöalueita ja eri eläinlajien elinympäristöjä, jotka tulisi säilyttää, eikä hyödyntää puunhankinta-alueina.

Jaa tämä teksti:

Vastaa