Blogi

Riittävätkö konkreettiset näyttöni eduskuntaan asti? Vaikuta äänelläsi.

Petri Nieminen | 29.1.2023 | Blogi

Tänään oli Savon Sanomissa (su 29.1.) Jukka-Pekka Räsäsen vaalianalyysia vihreiden osalta. Minut mainitaan kärkijoukoissa ja kärkipaikalle tähtään:

Viime eduskuntavaalien tulosten perusteella vihreiden nykyehdokkaista Mikkosen jälkeen vahvoilla olisi kuopiolainen ympäristöasiantuntija ja kaupunginvaltuutettu Petri Nieminen. Vuonna 2019 hän keräsi lähes 1 800 ääntä.

Nieminen on vahva ehdokas, jos mietitään vihreille klassista luonnonsuojelupuolta, mutta hänen äänimääräänsä saattaa syödä se tilastollinen seikka, että vihreiden äänestäjät ovat perinteisesti suosineet enemmän naisehdokkaita.

Viime eduskuntavaaleissa tulokseni tosiaan oli varsin kelvollinen alueella pari vuotta asuneelle ensikertalaiselle. Liityin Kuopion vihreisiin v. 2017. Reilun parin kuukauden päästä nähdään, mihin sen jälkeen tekemäni työ politiikassa ja sen ulkopuolella kantaa tulevissa vaaleissa.

Tässä muutamia nostoja konkreettisista saavutuksista viime vuosilta:

1. Vesien- ja kaupunkilaisten elinympäristön suojelu

💧 Toimin pääkirjoittajana luonnonsuojeluyhdistysten korkeimpaan hallinto-oikeuteen toimittamassa valituksessa, mikä osaltaan johti Finnpulp Oy:n havusellutehtaan ympäristöluvan epäämiseen.

Nostin keskeisiä valitusperusteita esille jo tätä ennen Finnkinossa järjestetyssä yleisötilaisuudessa.

(Katsottavissa n. kohdasta 28:15 eteenpäin: https://areena.yle.fi/1-50008963)

Kuten nyt nähdään, haitallisten ympäristövaikutustensa lisäksi venäläisestä puusta riippuvainen kiinalaisrahoitteinen sellutehdas olisi myös geopoliittisesti ollut karmea virhearvio. Vielä kaavoitusvaiheessa v. 2016 Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi sellutehtaan rakentamisen mahdollistavan kaavan lähes yksimielisesti äänin 61-2; laajempaa näkemystä asiaan ei tuolloin löytynyt.

💧 Olen nyt politiikassa mukana, jotta voisin ennaltaehkäistä vastaavia resursseja haaskaavia pahimpia huteja. On kustannustehokkaampaa toimia proaktiivisesti kuin reaktiivisesti, vaikka jälkimmäisellä on edelleen paikkansa. Valitettavaa toki on, että (ympäristön) yleisen edun valvonta vaikuttaa välillä kaatuvan vapaaehtoisvoimin toimivien yhdistysten harteille.

2. Vanhojen metsien vaaliminen

🌲 Oma aktiivisuuteni on suoraan tai välillisesti pelastanut Kuopiossa yli 20 ha vanhoja metsäkuvioita hakkuilta muutaman viime vuoden aikana.

🌲 Koostin KLYY:n pj:nä v. 2020 Kuopion keskeisen retkeilyalueen Niittylahden metsähakkuisiin liittyen omiin maastokäynteihin perustuvat kommentit, joiden ansiosta useampi hehtaari metsää jäi avohakkuiden ja harvennusten ulkopuolelle.

🌲 2,8 hehtaaria suojelunarvoista metsää Puijolla vaikuttaa pelastuvan rinteeksi raivaamiselta osin oman aktiivisen toimintani ansiosta KLYY:n pj:nä:

Antikkalan laajennus kahden rinteen keskukseksi ei ole Juutisen mukaan enää mukana suunnitelmissa.

– Kyllä se toinen rinne on taakse jäänyttä elämää. Se prosessi on niin pitkä, että ennen kuin sinne päästäisiin niin sen voi tässä vaiheessa unohtaa.

🌲 Neulaniemen alueella n. 4 ha yleiskaavan vastaisia avohakkuita jää toteuttamatta osaltaan oman kommenttini ansiosta.

🌲 Rätkänkorven alue (n. 15 ha) jätettiin hakkuiden ulkopuolelle pitkälti oman vaikuttamistyöni ansiosta.

🌲 Koostin vihreiden muutosesityksen Kuopion kaupungin strategista metsäsuunnitelmaa koskien.

Vaikka poliittista menestystä ei viime keväänä metsäsuunnitelman osalta saatu, on jo nyt nähtävissä, että muutosesityksemme olisivat olleet nykyaikaa. Hyväksytty suunnitelma on valmiiksi vanhentuneilla asetuksilla laadittu.

🌲 Kuntatason vaikuttaminen on ollut metsäasioissa hyvää harjoitusta. Nyt olen valmis käymään näitä mittelöitä myös valtakunnan tasolla isommista hehtaarimääristä. Valtion luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset metsät on suojeltava, kuten mm. Verdelehdessä n. 1,5 vuotta sitten kirjoitin.

3. Kiertotalouden edistäminen

♻️ Olen toiminut Jätekukko Oy:n hallituksen puheenjohtajana kohta viiden vuoden ajan ja ollut keskeisessä roolissa uusimassa yhtiön strategiaa, edesauttanut biokaasuaseman valmistumista Kuopioon ja biokaasun käyttöönottoa jäteautojen käyttövoimana, ollut mukana perustamassa uutta yhteisyritystä sekä järjestämässä useampaa liiketoimintakauppaa laajentaen yhtiön toimintarepertuaaria materiaalien hyödyntämisen saralla.

♻️ Itä-Suomen suurimman kunnallisen jäteyhtiön edustajana olen pyrkinyt myös fasilitoimaan yhteistyötä Riikinvoiman osakkaiden (9 kpl) kesken. Näen, että toimialasta riippumatta maakuntarajat ylittävä yhteistyö on tarpeen, kun haetaan parhaita ratkaisuja koko itäisen Suomen kannalta. Osaoptimointiin ei pidä sortua.

4. Yleisen edun puolustaminen

✅️ Valtuutettuna puolustan yleistä etua, enkä ole erinäisten edunvalvontajärjestöjen vietävissä. Esimerkiksi kaavoituksen tulee palvella kaikkia kuntalaisia ja isot linjat pysyä julkisissa käsissä.

✅️ Nostin viime keväänä laajempaan keskusteluun mm. Kuopion kaupungin kyseenalaisen vuokrasopimuksen jatkamisen Teboilin kanssa.

En siedä suhmurointia, arvostan avoimuutta ja tieteelliseen tietoon pohjaavaa päätöksentekoa. Jos haluat äänestää miestä, joka puheen lisäksi myös tekee ja saa konkreettisia tuloksia aikaan, saatan olla Sinun ehdokkaasi.

#äänesiarvoinenasiantuntija

Jaa tämä teksti: