Blogi

Vaikuttamistyö kannatti Neulaniemeen suunniteltujen hakkuiden osalta

Petri Nieminen | 24.1.2023 | Blogi

Elokuussa kommentoin Neulaniemeen suunnitteilla olleita metsähakkuita, ja vaadin mm. alueelle kaavailtuja n. 4 ha avohakkuita maanmuokkauksineen peruttavaksi.

Kummastelin tuolloin, miksi yleiskaavassa virkistysalueeksi merkityille alueille pyritään kohdentamaan voimakkaita hakkuutoimenpiteitä. Alueen yleiskaavamääräyksen 203 mukaan ko. alueet tulisi säilyttää luonnonmukaisena ulkoilu- ja virkistysalueena.

Saatujen kommenttien pohjalta suunnitelmaa on nyt päivitetty ja mm. avohakkuukuviot ja muutama harvennuskuvio on jätetty pois toteutuksesta: “Metsänhoitosuunnitelmasta saatujen palautteiden perusteella kaikki ehdotetut avohakkuut on poistettu ehdotuksista. Näin ollen maanmuokkauksillekaan ei ole tarvetta. Suunniteltuja harvennushakkuita sekä kaistale- ja pienaukkohakkuita on jätetty pois metsänhoitosuunnitelman hakkuuehdotuksista, jolloin useampia metsiköitä jää kokonaan metsänkäsittelyn ulkopuolelle. Nämä kohteet on jätetty ns. lepokuvioiksi eli ne on jätetty hakkuiden ulkopuolelle.

Jaa tämä teksti: