Blogi

Palokin vesivoimalaitoksen tulevaisuus – Uusi turpiini vai Vuoksen vesistöalueen virtavesiluonnon tilan kohentaminen?

Petri Nieminen | 15.1.2023 | Blogi

Heinäveden luonnonystävät ry järjestää Palokin koskiin liittyvän keskustelutilaisuuden Heinävedellä 4.2.2023. Pidän itsekin tilaisuudessa alustuksen aiheesta “Padonpurkuhankkeet meillä ja muualla maailmalla”.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan v. 1961 rakennetun Palokin vesivoimalaitoksen turpiini vaatii lähiaikoina uusimista, joten ratkaisut alueen tulevaisuudesta ovat ajankohtaisia. Asian tiimoilta on käyty aktiivista kansalaiskeskustelua ja ajatuksia myös koskien vapauttamisesta on esitetty mm. Tuusniemen ja Heinäveden kuntien tilaamassa selvityksessä (https://hiitolanjoki.fi/…/Raportti_Palokin_selvitys_2022.pdf)

Tällä hetkellä Pohjois-Savon ELY-keskus tekee maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta selvitystyötä Palokin koskireitin ja vesivoimalaitoksen kalatalousratkaisuihin kytkeytyvistä kehittämismahdollisuuksista ja niiden toteuttamisedellytyksistä.

Mikäli turpiini-investointi tehtäisiin ja sen elinikä olisi vastaava kuin alkuperäisellä turpiinilla, tarkoittaisi se Palokin alueen säilymistä pääasiallisesti vesivoimantuotannossa seuraavatkin 60 vuotta. Vaikka sähkö on viime aikoina ollut ennätyshinnoissa, ja jopa sähköpulasta on puhuttu, on Suomesta näillä näkymin tulossa sähkön nettoviejä v. 2030–2035. Säätövoimaa saataneen veden lisäksi tulevaisuudessa myös mm. vedystä, jolloin merkittäviä ekologisia haittavaikutuksia aiheuttavia pienvesivoimaloita saatetaan päätyä purkamaan Suomesta.

Lainsäädännöllinen työntövoima virtavesiluonnon ennallistamiseksi ja turvaamiseksi on joka tapauksessa kasvamaan päin. Ratkaisut Palokin osalta tulisi tarkastella eri vaihtoehtoja harkitusti punniten ja pitkälle tulevaisuuteen katsoen. Fingridin syksyllä julkaisemassa sähköjärjestelmävision luonnosraportissa vesivoiman merkitys ei kasva missään skenaariovaihtoehdossa. (https://www.fingrid.fi/…/fingrid_sahkojarjestelmavisio_2022…)

Linkki tapahtumaan: https://www.facebook.com/events/2341878595982280

Jaa tämä teksti: