Lehtikirjoituksia

Päättäjillä on ylisukupolvinen vastuu ympäristöstä – Hidasteluun ei ole varaa

Petri Nieminen | 4.1.2023 | Lehtikirjoituksia

Julkaistu Viikkosavossa 4.1.2023

Kansanedustajat Hannu Hoskonen (kesk.) ja Minna Reijonen (PS) ovat tuoneet esille kielteistä kantaansa EU:n ennallistamisasetukseen (Viikkosavo 21.12.2022, 28.12.2022).

Ennallistamisasetuksessa on kyse luontomme tilan kohentamisesta. Mielestäni on isänmaallista ja kansallisen etumme mukaista pyrkiä turvaamaan ekosysteemiemme toimivuus pitkällä aikajänteellä, koska loppupeleissä olemme niistä täysin riippuvaisia. Ja siihen ennallistamisasetus tähtää. Lähtökohta kaikelle toiminnallemme tulisi olla se, että jätämme jälkeemme mahdollisimman hyvän elinympäristön myös tuleville sukupolville. Päättäjillä on asioista ylisukupolvinen vastuu.

Hoskonen totesi kirjoituksessaan, että Suomessa osataan metsien käyttö. Kuitenkin esimerkiksi Suomen metsäkeskuksen Keski-Suomessa vastikään tekemän selvityksen kaikki 86 ensiharvennuskohdetta oli harvennettu liian vähäpuustoisiksi. Yhtäkään selvityksen kohteista ei ollut toteutettu suositusten mukaisesti, ja 58 % oli toteutettu metsälain vastaisesti. Petrattavaa alalla siis löytyy.

Reijonen taasen kyseenalaistaa vihreän siirtymän aikataulun ja moittii sinisilmäisyydestä venäläisen tuontienergian suhteen, vaikka on viime vuodet ollut itse Kuopion Energia Oy:n hallituksen jäsenenä hyväksymässä yhtiön kaukolämpöpolitiikkaa, joka on vahvasti nojannut itärajan takaa tuotuun hakkeeseen. Hän myös kysyy, miksei turpeen luokittelua uusiutuvaksi luonnonvaraksi ole edistetty hallituksessa. Jotta kansakuntamme menestyy, ei Suomen pidä mielestäni taantua Euroopan takapajulaksi, jossa luonnontieteelliset faktatkin kumoutuisivat poliittisilla päätöksillä.

Reijosen mielestä vihreän siirtymän aikataulusta pitää joustaa, vaikka nimenomaan riippuvuus fossiilienergiasta ja Venäjän tuonnista on johtanut meidät energiapoliittisesti hankalaan tilanteeseen. Ongelmanhan on osaltaan aiheuttanut se, että omaa päästötöntä energiantuotantoa on rakennettu liian hitaasti. Hidasteluun ei siis ole varaa.

Onneksi tuulivoimaa on viime vuosina rakennettu runsaasti, sillä ilman sitä niukkuus sähköstä olisi vielä suurempi ja hinnat korkeampia. Toki on niin, että mitä enemmän tuulivoiman tyyppiset voimakkaasti vaihtelevat tuotantomuodot tuottavat sähköä, sitä suuremmaksi tulee joustojen ja varastoinnin tarve. Vetytalous voi olla tulevaisuuden ratkaisu tähän.

 

Jaa tämä teksti: