Blogi

Trumppilasta mallia poliittiseen viestintään?

Petri Nieminen | 3.1.2023 | Blogi

Tuli Facebookissa vastaan mainos, jossa kokoomuksen kansanedustaja Markku Eestilä markkinoi Iisalmen Sanomiin laatimaansa mielipidekirjoitusta.

Eestilä ohjeistaa mainoksessaan, että: “Älä usko valeuutisia Suomen metsistä! Otsikot, joissa julistetaan Suomen vihreän kullan eli metsien muuttuneen päästölähteeksi, eivät lainkaan pidä paikkaansa.

En ole itse nähnyt otsikoita, joissa metsien väitettäisiin muuttuneet päästölähteeksi, mutta mm. HS ja YLE ovat kyllä faktapohjalta uutisoineet maankäyttösektorin muuttuneen Suomessa päästölähteeksi v. 2021 (esim. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000009284456.html). Suomen metsien hiilinielu on myös kasvaneiden hakkuumäärien myötä pienentynyt.

Ennemminkin voisi sanoa, että älä usko asioita vääristelevää kansanedustajaa. Poliittinen retoriikka, jossa laadukasta tiedonvälitystä lähdetään vallanpitäjien toimesta vihjaillen kyseenalaistamaan, on huolestuttavaa. Tosiasiallisesti on niin, että Eestilän omat johtopäätökset aihepiiristä eivät kestä tarkempaa tarkastelua lainkaan.

Etelä-Suomen metsistä alle satavuotiaita on n. 90 % ja Pohjois-Suomessakin n. 75 %. (https://forest.fi/…/metsien-ikarakenne-vuosina-1951-2019)

Esim. tuoreehkon ruotsalaistutkimuksen perusteella boreaaliset metsät voivat säilyä hiilinieluna yli 200-vuotiaaksi asti. (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.16534)

Loppupeleissä ilmaston kannalta oleellista on ylipäätään se, mihin hiili on varastoitunut, ei niinkään metsien kasvu.

Luonnonvarakeskus arvioi maankäyttösektorin päästövähennysmahdollisuuksista mm. seuraavaa: “Metsien hiilinielua kasvattaisi merkittävästi myös uusien suojelualueiden perustaminen”. (https://jukuri.luke.fi/handle/10024/547083)

Euroopan metsäinstituutin katsausraportin mukaan keskeisiä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi käytettävissä olevia toimia Euroopan metsissä ovat mm. turvemaiden ennallistaminen, hakkuiden vähentäminen, suojelualueiden lisääminen. (https://efi.int/…/how-can-forests-and-wood-use-help-meet…)

Hakkuumäärien lisääminen taasen heikentää metsiemme hiilinielua ja samalla vaikeuttaa luonnon monimuotoisuuteen liittyvien tavoitteiden saavuttamista.

Jaa tämä teksti: