Blogi

Metsätalouspolitiikka tarvitsee suunnanmuutoksen

Petri Nieminen | 15.12.2022 | Blogi

Eilen uutisoitiin, kuinka tilastokeskuksen päästöinventaarion mukaan Suomen metsien hiilinielu on toukokuussa annetun pikaennakon mukaisesti romahtanut.

Tämän ei sinänsä pitäisi ketään yllättää, koska metsähakkuiden lisääminen ei ole mikään ilmastoteko, vaikka erinäiset edunvalvontajärjestöt niin väittäisivätkin. Metsien hiilinielu ei ole hakkuumääriä kasvattamalla lisääntynyt.
HS kirjoittaa: “Metsiä on hakattu viime vuosina ennätyksellisen paljon metsäteollisuuden käyttöön ja energiaksi.
Maankäyttösektorin kääntymiseen ja pysymiseen päästölähteinä vaikuttavat Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan ennen kaikkea runsaat hakkuut ja puuston kasvun heikentyminen. Metsämaan ojitettujen turvemaiden päästöt ovat puolestaan kasvaneet.
Nykytilanne on keskusta-, kokoomus- ja demarivetoisten hallitusten pidemmän aikavälin määrätietoisen työn tulosta.
Nyt voisi kysyä taas saman kysymyksen, jota on jo pitkään kysyttykin: millä tavoin sovittuihin ilmasto- ja luontotavoitteisiin tullaan hakkuita lisäämällä pääsemään?
HS kirjoittaa: “Hiilinielujen romahdus on Suomelle vakava paikka, sillä tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä perustuu hiilinieluihin. Nyt kuilu on niin valtava, että se heiluttaa ilmastopolitiikan tukipilareita.
Tilanne on siis tämä jo ilman uusia biotuotetehtaita, kuten Kuopion Finnpulpia, Paltamon Kaicelliä, tai Kemijärven Boreal Biorefiä. Vuonna 2019 silloinen elinkeinoministeri Katri Kulmuni (kesk.) kylläkin vielä arvioi, että “kyllä puuta riittää“.
Nykyinen maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk.) totesi samana vuonna, että kaikki puun käyttöä lisäävät sellutehdashankkeet voidaan toteuttaa.
Kurvisen ymmärryksen puute aihepiiristä on jatkunut näihin päiviin saakka, kun hän vastikään totesi, että Suomessa voidaan ehdottomasti lisätä hakkuita.
Kuten nyt nähdään ja on jo ajat sitten tiedetty, nämä puheet ovat täysin katteettomia puuresurssin riittävyyteen nähden; etenkin, kun hiilineutraaliuteen ja luontokadon ehkäisemiseen liittyvät tavoitteet otetaan huomioon. Meno ei voi enää jatkua nykyiseen tapaan, vaan asiaan on pakko reagoida seuraavalla hallituskaudella.
Jaa tämä teksti: