Lehtikirjoituksia

Luonnon ennallistamista tarvitaan

Petri Nieminen | 11.11.2022 | Lehtikirjoituksia

Julkaistu Savon Sanomissa 11.11.2022

Luontokadon pysäyttämiseen tähtäävä EU:n ennallistamisasetus puhuttaa. Savon Sanomien pääkirjoitus (SS 24.10.) ei näe asetuksen tarjoavan parasta toimenpideyhdistelmää metsäteollisuuden toimintaedellytysten ja biodiversiteetin varjelun yhdistämisessä. Liisa Kauppinen puolestaan käsitteli aihetta Näkökulmassaan ”Poteroista metsiä ei nähdä puilta” (SS 4.11.).

Ennallistamisasetusta tarvitaan, koska luontokatoa ei ole pystytty estämään Suomessa eikä muuallakaan. Luontokato ilmenee niin populaatioiden perinnöllisen monimuotoisuuden kuin lajien ja eri elinympäristöjen hupenemisena.

Suomessakin metsäluonto on köyhtynyt, vaikka puut kasvavat. Pelkkä puun kasvu ei riitäkään osoitukseksi kestäväksi metsätalou­desta. Metsä on kokonaisuus eri lajeista, ja esimerkiksi monet vanhoja metsiä elin­ympäristöinään tarvitsevat sammal-, jäkälä- ja sienilajit ovat uhanalaistuneet.

Vaikka Suomi on harvaan asuttu maa, maa- ja vesiekosysteemejämme on muokattu vahvasti. Ojitusten määrässä meillä on maailmanennätys. On arvioitu, että noin miljoona hehtaaria suo-ojituksista on tehty puuntuotantoa ajatellen turhaan.

Samalla on aiheutettu haittaa suo- ja vesielinympäristöille. Tästä ei ole tarvinnut maksaa mitään, vaikka yhteistä luontopääomaamme on heikennetty.

Ennallistamisella pyritäänkin nyt metsäelinympäristöjen lisäksi parantamaan myös soiden ja vesistöjemme tilaa. Esimerkiksi järvien rehevöitymisen vähentäminen, tarpeettomien patojen poistaminen ja virtavesien kunnostaminen on tarpeen.

Mahdollisimman monimuotoinen luonto luo puskurikykyä ympäristömuutoksia vastaan. Luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä estävää sääntelyä tarvitaankin myös talouden näkökulmasta. Luontokato muodostaa ilmastokriisiin rinnastuvan uhan ihmisten, talouden ja yhteiskunnan hyvinvoinnille sekä häiriönsietokyvylle.

Jaa tämä teksti:

Vastaa