Lehtikirjoituksia

Jääkö Tiilikkajärven kansallispuiston laajennus torsoksi?

Petri Nieminen | 21.10.2022 | Lehtikirjoituksia

Julkaistu Savon Sanomissa 21.10.2022

Markku Siponen (kesk.) pitää suunnitteilla olevaa Tiilikkajärven kansallispuiston laajennusta hyvänä ja tarpeellisena asiana (SS 5.10). Ainoan kokonaan maakuntamme rajojen sisällä sijaitsevan kansallispuiston laajennus olisi tosiaan hienoa, mutta luvut olivat menneet Siposen kirjoituksessa sekaisin.

Siposen mukaan ympäristöministeriö valmistelee kansallispuistoon n. 3200 hehtaarin laajennusta. Todellisuudessa ministeriö on esittänyt n. 4000 hehtaarin laajennusta, joka pohjautuu Rautavaaran kunnan Master Plan-hankkeeseen. Pohjois-Savon liitto rahoitti kyseistä hanketta ja se toteutettiin 1.11.2021–31.5.2022. Hankkeen päättymisen jälkeen ministeriö laittoi esityksen lausuntokierrokselle ja silloin hankkeen ohjausryhmässä toiminut Pohjois-Savon liitto erikoista kyllä esittikin 28.9. lausunnossaan laajennusalueelle pienempää pinta-alaa – Siposen mainitsemaa n. 3200 hehtaaria. Miksi näin? Metsätaloustoiminnan vuoksi.

Alkuperäisen laajennussuunnitelman esteeksi on tässä vaiheessa ”yllättäen” ilmaantunut kansallispuiston viereen vuonna 2020 perustettu Metsähallituksen jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen havaintoalue. Master Planiin pohjautuvaan alkuperäiseen esitykseen verrattuna Pohjois-Savon liiton lausunnossa esitetään, että kyseisestä alueesta liitettäisiin kansallispuistoon n. 800 ha vähemmän suojeltavaksi kelpaavaa metsää, koska se halutaankin säilyttää metsätalouskäytössä. Jos näin toimittaisiin, uutta suojelupinta-alaa syntyisi merkittävästi vähemmän alkuperäiseen esitykseen verrattuna. Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamisen yksi keskeisistä perusteista, eli uusien valtion alueiden saaminen suojelun piiriin, jäisi torsoksi.

Tavoite kansallispuistoverkoston laajentamisesta on kirjattu hallitusohjelmaan vuonna 2019. Seuraavana vuonna valtion metsäomaisuutta hallinnoiva Metsähallitus on päättänyt ilman laajempaa kokonaisharkintaa ja sidosryhmien osallistamista perustaa kansallispuiston viereen jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen havaintoalueen, jota käytetään nyt perusteena alkuperäisen laajennussuunnitelman torppaamiseksi. Tällainen tarkoituksenhakuisuus on jo tragikoomista. Valtion olisi kaikista helpointa toteuttaa suojelutavoitteita omilla maillaan, mutta valtion oma organisaatio pyrkiikin sijoittamaan toimintojaan niin, että ne estävät järkevien, laajojen suojelukokonaisuuksien muodostamista.

Metsätaloustoimintaa ei tule jatkaa suojeluun kelpaavilla valtionmailla kansallispuistomme kyljessä. Puiston laajennus tulee ehdottomasti toteuttaa alkuperäisen laajennussuunnitelman mukaisesti, tai vaihtoehtoisesti pyrkiä laajentamaan sitä ehdotettua enemmänkin esim. valtionmailla puiston koillis- ja luoteispuolella ja metsäyhtiö Tornatorin mailla Ylä-Keyritty-järven eteläpuolella. Maakuntamme tarvitsee lisää suojelualueita. Luontokadon torjuntaan täytyy panostaa Savossakin.

Jaa tämä teksti:

Vastaa