Lehtikirjoituksia

Kolumnini Verdessä: Ovatko käsillä Saimaan järvilohen viimeiset hetket?

Petri Nieminen | 17.10.2022 | Lehtikirjoituksia

Äärimmäisen uhanalainen Saimaan järvilohi (Salmo Salar m. Sebago) on ollut ihmisen elvytystoimenpiteiden varassa jo kymmeniä vuosia. Vesivoimalaitosten rakentamisen myötä katkaistut vaellusreitit ja tuhoutuneet lisääntymisalueet estivät lajin elinkierron Itä-Suomessa 1970-luvulle tultaessa. Aiemmin jo luonnosta hävinneeksikin tulkittu laji on vielä toistaiseksi säilynyt viljelylaitoksissa, mutta laitosolosuhteissa sitä vaivaa vesihome ja vuosikymmenien saatossa merkittävästi kaventunut geneettinen perimä.

Saimaan järvilohen sukupuutto näyttää todennäköiseltä, mikäli lajin luonnollista elinkiertoa ei onnistuta pian palauttamaan jonnekin päin laajaa Vuoksen vesistöaluetta. Edelleen pullonkaulana ovat vesivoimaloiden rakentamisen aiheuttama lisääntymis- ja poikasalueiden puute. Niiden luominen voisi olla mahdollista Heinäveden Palokissa, mutta se vaatisi alueella sijaitsevan vesivoimalaitoksen purkamista.

Kirjoitin aiheesta Verdeen: https://verdelehti.fi/2022/10/17/ovatko-kasilla-saimaan-jarvilohen-viimeiset-hetket/

Jaa tämä teksti:

Vastaa