Lehtikirjoituksia

Palokin koskien ennallistaminen olisi piristysruiske alueelle

Petri Nieminen | 24.9.2022 | Lehtikirjoituksia

Julkaistu Karjalaisessa 24.9.2022

Kiitokset Karjalaiselle hyvästä Palokin koskien tilannetta taustoittavasta jutusta 11.9. lehdessä. Koskien vapautuminen olisi toteutuessaan vertaansa vailla oleva hanke.

Positiivista on, että Itä-Suomen elinvoiman vahvistamiseksi esitettyjen toimenpiteiden joukossa on hallituksen budjettiriihen yhteydessä nostettu esille ratkaisujen selvittäminen Palokin kalataloustoimiksi ja hankevaihtoehtojen edistämiseksi.

Täytyy toivoa, että keinot onnistutaan löytämään ensisijaiselle ratkaisuvaihtoehdolle, jossa vesivoimatuotanto lopetetaan ja kosket ennallistetaan Nälönvirran pato purkamalla. Vaikka tämänhetkinen maailmanpoliittinen tilanne huolestuttaa laajasti ja sähkönhinta on ollut poikkeuksellisen korkealla, pidemmän aikavälin tavoite virtavesiemme elvyttämiseksi tulee siitä huolimatta pystyä säilyttämään. Pienten ja yksittäisten vähän suurempienkin ekologisilta vaikutuksiltaan haitallisten voimaloiden poistaminen voi parantaa virtavesiluontomme tilaa huomattavasti, eikä vaikuta valtakunnalliseen sähkötuotantokokonaisuuteen merkittävällä tavalla. Toki menetettävä yksityinen hyöty pitää pystyä omistajille kompensoimaan ja optimaalisessa tapauksessa myös energiantuotannollinen menetys korvaamaan aiempaa kestävämmällä tavalla. Onneksi Olkiluoto 3 saadaan näillä näkymin vihdoin joulukuussa sähköntuotantoon täydellä teholla.

Palokin koskien vapauttaminen olisi iso teko alueen virtavesiluonnolle, matkailuelinkeinolle sekä koko neljän maakunnan alueelle sijoittuvalle Saimaalle ja siellä syönnöstäville uhanalaisille vaelluskalakannoille.

Jaa tämä teksti:

Vastaa