Lehtikirjoituksia

Kolumnini Verdessä: Kiertotaloudessa toisen jäte on toisen resurssi

Petri Nieminen | 12.5.2022 | Lehtikirjoituksia

Kirjoitan tuoreimmassa Verden kolumnissani kiertotaloudesta.

Jätteestä uudeksi tuotteeksi-ajattelu vaatii tuekseen selkeää sääntelyä ja ohjausta. Eri ohjauskeinoilla tulisi kaikin keinoin pyrkiä vähentämään neitseellisten raaka-aineiden kulutusta ja samalla edistämään uusiomateriaalien käyttöä kaikilla yhteiskunnan tasoilla.

Tavallista kuluttajaa lähimpänä olevan yhdyskuntajätteen jatkohyödyntämisen kannalta syntypaikkalajittelu on ensiarvoisen tärkeää.

https://www.verdelehti.fi/2022/05/12/kiertotaloudessa-toisen-jate-on-toisen-resurssi/

Jaa tämä teksti:

Vastaa