Blogi

Vielä ehtii kommentoimaan maakuntakaavan luonnosvaihtoehtoja

Petri Nieminen | 12.3.2022 | Blogi

Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 2. vaihe on nähtävillä 11.1.–14.3.2022, eli vielä parin päivän ajan.Maakuntakaavalla on tärkeä rooli mm. kuntien kaavoituksen ohjaamisessa. Siitä on nyt valmisteluvaiheessa laadittu kaksi luonnosvaihtoehtoa: VE1 Kyvykäs uudistuja ja VE2 Rohkea kasvaja.Omasta mielestäni VE1 Kyvykäs uudistuja vastaa yleisesti ottaen näistä kahdesta paremmin tulevaisuuden muutospaineisiin.

Alla muutamia poimintoja kaavaselostuksesta:

”Kyvykäs uudistuja ottaa kantaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen voimakkaammin kuin vaihtoehto Rohkea kasvaja”

”Kyvykäs uudistuja ottaa ilmastohaasteeseen kunnianhimoisen lähestymistavan mm. lisäämällä tuulivoimaa merkittävästi ja panostamalla päästöttömään liikenteeseen.”

”Kyvykäs uudistuja on luonnonvarojen käytön, kestävän elämäntavan mahdollistavan, liikenteen ja energiantuotannon ympäristöhaittojen vähentämisen, luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen ja ilmastonmuutoksen sopeutumisen suhteen kunnianhimoisempi kuin teollisuuden kilpailukykyä ja maakunnallista elinvoimaisuutta painottava vaihtoehto VE2 Rohkea kasvaja.”

”Aluerakenteen kehittämistä koskevat erot vaihtoehtoehtojen välillä ovat varsin selkeät. Kyvykäs uudistuja painottaa keskuksia ja valtatieyhteyksiä sekä hyvää saavutettavuutta yhdyskuntarakenteen kehittämisen perustana. Strategiset valinnat perustuvat oletukseen keskittymiskehityksen ja kaupungistumisen jatkumisesta.”

”Kyvykkäässä uudistujassa elinkeinoelämä ja maakunnan kilpailukyky painottuu kansainvälisiin mahdollisuuksiin ja investointeihin. Muihin maakuntiin verrattuna Pohjois-Savo on VE1:ssä kilpailukykyinen kansainvälisten investointien suhteen, mikä olisi luonnollinen jatkumo nykyiselle kehitykselle. VE1:ssä on saatavissa VE2:a selkeämmin klusterihyötyjä ja kehittämisvyöhykkeet ovat yksityiskohtaisia ja selkeitä. Viitos- ja ysitien kehityskäytävät nostetaan VE1:ssä vahvasti esille, myös niiden jatkuvuus yli maakuntarajan.”

Palautetta kaavaluonnosvaihtoehdoista voi antaa 14.3.2022 klo 15.00 saakka.

Jaa tämä teksti:

Vastaa