Lehtikirjoituksia

Nyt on aika pohtia uusia ratkaisuja Sorsasaloon

Petri Nieminen | 29.1.2022 | Lehtikirjoituksia

Julkaistu Savon Sanomissa 29.1.2022.

Maailman suurin havusellutehdashanke kaatui nyt lopullisesti, kun korkein hallinto-oikeus (KHO) hylkäsi Finnpulp Oy:n purkuhakemuksen, joka koski KHO:n yhtiön ympäristöluvan evännyttä päätöstä. On erinomainen asia, että virkistyskäytön ja alueemme vetovoiman kannalta keskeinen Kallavesi säästyi lisäkuormitukselta. Yhtiö voisi kuitenkin teoriassa ryhtyä suunnittelemaan samalle sijainnille uutta hanketta, vaikka pidänkin tätä epätodennäköisenä.

Kuopion kaupunginhallitus hyväksyi lokakuussa 2020 esisopimuksen Finnpulpille varattua teollisuustonttia koskien, mitä vihreät eivät kannattaneet. Sopimus on voimassa kaksi vuotta neljän vuoden lisäoptiolla ja laadittu siten, ettei kaupunki saa tontista mitään tuloa ennen kuin Finnpulp päättää käynnistää mahdollisen tehtaan rakentamisen.

Finnpulpin pitäisi jättää uutta hanketta koskevat ympäristö- ja vesilupahakemukset aluehallintovirastolle käsiteltäväksi vuoden 2022 aikana, tai sopimus raukeaa. Nähdäkseni mahdollisen uuden hankkeen osalta pitäisi suorittaa ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ennen ympäristölupahakemuksen jättämistä, joten näyttää siltä, ettei yhtiö ehdi enää käynnistää uutta hanketta tonttia koskevan esisopimuksen puitteissa.

Mikäli yhtiö kuitenkin ehtisi jättää tarvittavat lupahakemukset toimivaltaiseen viranomaiseen käsiteltäviksi, esisopimuksen voimassaoloaika jatkuisi neljällä vuodella eteenpäin, eli vuoteen 2026 saakka. Toivotaan, ettei näin käy.

Käynnissä olevan Sorsasalon alueen osayleiskaavoituksen suuntaa on joka tapauksessa aika kääntää. Tarkoituksena on tähän saakka ollut tutkia Sorsasalon alueen kehittämismahdollisuudet teollisuutta tukevaksi alueeksi. Nyt pitää ryhtyä miettimään kaupunkirakenteellisesti keskeisellä paikalla olevan alueen tarjoamia muita mahdollisuuksia.

Alueelle sellutehtaan rakentamisen mahdollistava asemakaava pitää uusia. Ennen Finnpulpin tehdashanketta alueelle suunniteltiin pk-yrityksille tarkoitettua asemakaavaa, joka oli jo luonnosvaiheessa. Suunnittelua voisi ryhtyä edistämään esimerkiksi sen pohjalta. Vielä kymmenkunta vuotta sitten Sorsasaloon pohdittiin myös kerros- ja pientalolähiön rakentamista.

Teollinenkin toiminta Sorsasalossa joka tapauksessa jatkuu tulevaisuudessa, sillä Mondi Powerflute teki keväällä 2021 päätöksen 125 miljoonan euron investoinnista aallotuskartonkitehtaaseensa. Suhtaudun positiivisesti jo olemassa olevan teollisen toiminnan kehittämiseen, kun se parantaa ympäristötehokkuutta. Onhan selvää, että investointeja ja työpaikkoja Kuopion alueelle tarvitaan – ympäristön kestämissä rajoissa. Vaikka tehdas nostaa tuotantokapasiteettiaan noin 20 prosentilla, on arvioitu, että sen aiheuttamat melu-, ilma- ja vesistöpäästöt (COD) vähenevät hieman. Jos teollisen toiminnan ympäristövaikutukset Sorsasalon alueella vähenevät nykyisestä tasostaan, se saattaa myös helpottaa alueen tulevaa suunnittelua sinne sijoitettavien muiden toimintojen osalta.

Jaa tämä teksti:

Vastaa