Blogi

Luonto- ja virkistyskäyttöarvoja painottavat muutosesitykseni metsäsuunnitelmaa koskien eivät menestyneet eilen kaupunkirakennelautakunnassa

Petri Nieminen | 2.12.2021 | Blogi

Kuopion kaupunkirakennelautakunta kokousti jälleen eilen ja listalla oli muun muassa Kuopion kaupungin strategisen metsäsuunnitelman hyväksyminen ja edelleen esittäminen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kyseisen asiakohdan osalta pöytäkirja liitemateriaaleineen (sisältäen myös omat muutos- ja lisäysesitykseni) nähtävissä täällä.

Tein asiakohdassa esityksen, että suunnitelma palautettaisiin valmisteluun, mutta esitykseni ei saanut kannatusta. Tämän jälkeen tein pohjaesitykseen nähden 2 lisäysesitystä ja 8 muutosesitystä, joista 3 sai kannatusta sosiaalidemokraattien jäseniltä (Jaakko Kosunen, Iris Asikainen). Nämä kolme kohtaa koskivat kaupungin metsien käytön tavoitteiden ja pääasiallisen käyttötarkoituksen (virkistyskäyttö) selkeämpää ilmaisua, kaupunkilaisten parempaa osallistamista sekä suunnitelman voimassaoloajan lyhentämistä. Kiitokset kannatuksesta heille vielä kerran näin julkisestikin kyseisten kohtien osalta! Äänestykset kuitenkin hävittiin 8–3 perussuomalaisten, keskustan ja kokoomuksen jäsenten kannattaessa pohjaesitystä. Tulevaisuus näyttää, miten asia etenee kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa.

Lautakuntakäsittelyn perusteella vaikuttaa tässä vaiheessa kuitenkin siltä, että Kuopiossa valitettavasti halutaan lisätä hakkuita aiempaan suunnitelmaan nähden, eikä haluta asettaa sitovia tavoitteita luonnonsuojelualueiden perustamisen suhteen. Pidän tätä lyhytnäköisenä ja harmillisena kaupungissa, joka viestinnässään ja strategiaa jalkauttavissa ohjelmissa nostaa esille hienoja visioita luontoon liittyen, mutta toimii käytännön tasolla niihin nähden ristiriitaisesti.

Luontopaneeli sattui samana päivänä nostamaan hienosti esille, kuinka metsien käytöllä on suuri vaikutus luontomme monimuotoisuuden säilymisen kannalta. Suojelualueita tarvittaisiin rutkasti nykyistä enemmän, ja omasta mielestäni etenkin julkisten toimijoiden tulisi näyttää asiassa esimerkkiä ja kantaa nykyistä enemmän vastuuta luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä.

https://yle.fi/uutiset/3-12209582

https://luontopaneeli.fi/wp-content/uploads/2021/11/suomen-luontopaneelin-julkaisuja-4-2021-metsaluonnon-turvaava-suojelun-kohdentaminen.pdf

Jaa tämä teksti:

Vastaa