Lehtikirjoituksia

Metsäsuunnitelmasta ei ole poliittista yksimielisyyttä

Petri Nieminen | 30.11.2021 | Lehtikirjoituksia

Julkaistu lyhennettynä Savon Sanomissa 30.11.2021.

Savon Sanomat uutisoi 25.11., että Kuopion “metsäsuunnitelmaan ei ole näköpiirissä suuria muutoksia päätöksenteossa“. Pidämme erikoisena mielipidettä, jossa asioiden annetaan ymmärtää olevan jo päätetty ennen kuin niitä on varsinaisesti käsitelty. Asiahan on vasta tulossa kaupunkirakennelautakunnan käsittelyn kautta kaupunginhallitukseen ja lopulta kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Poliittinen päätöksenteko siis on vasta alkamassa.

Ihmettelemme kaupunkirakennelautakunnan varapuheenjohtajan Tapio Tolppasen (kesk.) kommenttia: “Minulle jäi käsitys, että tämä kelpaa valtuustolle kokonaisuutena“. Tolppanen on ollut tietoinen vihreän valtuustoryhmän luonto- ja virkistyskäyttöarvoja painottavista muutosesityksistä, jotka on toimitettu lautakunnan jäsenille sekä virkamiehille tiedoksi jo lokakuun puolella ennen 3.11. pidettyä lautakunnan kokousta. Asia jätettiin käsityksemme mukaan tuolloin pöydälle nimenomaan muutosesityksistä johtuen.

On myös erikoista, että muutosesityksemme leimataan jo etukäteen “laidalla olevaksi poliittiseksi intohimoksi“, vaikka tosiasiallisesti esitämme vain pitäytymistä aiemman, vuoteen 2010 saakka voimassa olleen, metsäsuunnitelman hakkuupinta-alan mukaisella suhteellisella tasolla. Kaupungin metsähakkuiden pinta-alallinen vaikutus on lisääntynyt etenkin vuoden 2016 jälkeen. Nyt metsäsuunnitelmaluonnoksessa esitetään hakkuiden määrää pidettäväksi tällä korkeammalla tasolla.

Valmistelun osalta olemme ihmetelleet kaupunkilaisten ja sidosryhmien osallistamisen vähäisyyttä. Osallistamisen ainut muoto oli kysely, joka ylipäätään tuli prosessiin aikanaan mukaan vihreiden muutosesityksen myötä, ja johon vastanneiden enemmistön mielestä hakkuita tulisi vähentää ja suojelua lisätä. Palautteen tuloksien huomiointi metsäsuunnitelman laadinnassa on jäänyt vähäiseksi, eikä esim. sitovia tavoitteita metsien suojelulle ole asetettu.

Vanhojen metsien uudistamistarvetta perustellaan hyönteis- ja myrskytuhoriskillä. Pelätään, että puut lahoavat pystyyn. On kuitenkin hyvä muistaa, etteivät kansallispuistommekaan ole “lahonneet pystyyn“, vaikka niissä ei ole toteutettu hakkuita vuosikymmeniin. Metsänhoidolliset toimenpiteet ja niiden aiheuttama puuston laji- ja ikärakenteen yksipuolistuminen nimenomaan altistaa käsiteltyjä metsiä tuhoille, joista vakavimpia voi aiheuttaa ilmastonmuutos. Metsäsuunnitelmaluonnoksessa 80-vuotiaan puuston rajaa käytetty kuvaamaan ”vanhoja” metsiä, vaikka biologisessa mielessä etenkin havupuiden osalta tällainen metsä on vielä melko nuorta.

Kuopion metsiä on hoidettu hyvin, maltilla ja pitkäjänteisesti viime vuosikymmenet, eikä tähän linjaan ole mielestämme tarvetta tehdä hakkuumääriä kasvattavia muutoksia nyt esitettävän mukaisesti. Päättäjien pitää edellyttää metsäsuunnitelmalta etenkin metsien virkistyskäyttömahdollisuuksien parantamista ja luontoarvojen säilyttämistä. Metsäekosysteemiä pitää tarkastella kokonaisuutena, sillä ihmisenkin selviytyminen on lopulta kiinni luonnosta. Haluamme säästää vanhoja metsiä ja niistä riippuvaisia luontoarvoja myös jälkipolville.

 

Petri Nieminen

Kaupunginvaltuutettu, kaupunkirakennelautakunnan jäsen (vihr.)

Marja Berg

Valtuustoryhmän puheenjohtaja (vihr.)

Kuopio

Jaa tämä teksti:

Vastaa