Blogi

Suomen ilmastopaneelin raportti 2/2021 – Pohjois-Savossakin tulee toimia ennakoivasti ja ottaa huomioon näköpiirissä oleva toimintaympäristön muutos

Petri Nieminen | 30.9.2021 | Blogi

Suomen ilmastopaneeli julkaisi viikko sitten raporttinsa ilmastonmuutokseen sopeutumisen ohjauskeinoista, kustannuksista ja alueellisista ulottuvuuksista (raportti 2/2021): https://www.ilmastopaneeli.fi/…/09/SUOMI-raportti_final.pdf

Savon Sanomatkin uutisoi tänään asiaan liittyen huomiota herättävästi: “Talvet lyhenevät Pohjois-Savossa seuraavien 30 vuoden aikana lähes parilla kuukaudella, vaikka kaikki lämmittävät kasvihuonepäästöt loppuisivat. (https://www.savonsanomat.fi/paikalliset/4312053)

Suomen ilmastopaneelin raportti mainitsee Savon ilmasto-ohjelman, missä ilmastonmuutoksen aiheuttamiksi riskeiksi tunnistetaan alueellamme mm. lämpötilojen kohoaminen, sateiden lisääntyminen ja lumipeitteisen ajan vähentyminen. Nämä tulevat aiheuttamaan mm. talviaikaisen valunnan kasvua, tulvien lisääntymistä ja haasteita talvimatkailulle.
Kaupunkirakennetta kehitettäessä tulisi pystyä huomioimaan nämä kehitystrendit vuosikymmeniä eteenpäin esim. hulevesijärjestelmiä mitoitettaessa. Samoin yksittäisten kesken olevien hankkeiden kohdalla pitäisi pystyä tekemään uudelleenarviointia niiden toteuttamiskelpoisuuden osalta nyt kun toimintaympäristön havaitaan muuttuvan yhä kiihtyvällä tahdilla.
Esimerkiksi Puijon Antikkalassa Kuopion kaupunki edelleen suunnittelee vuonna 1989 hyväksyttyyn Puijo-Puijonsarven osayleiskaavaan pohjautuen alueella sijaitsevan vanhan, luontoarvoiltaan rikkaan, metsän tilalle raivattavaksi uutta 2,8 hehtaarin laajuista laskettelurinnettä. Laskettelurinne on piirretty kaavaan yli 30 vuotta sitten. Paikallisen luonnonsuojeluyhdistyksen v. 2020 hankkeesta tekemä valitus on tällä hetkellä edelleen käsittelyssä Vaasan hallinto-oikeudessa (https://www.sll.fi/…/kuopion-maankayttopolitiikka-ja…/). Toisena esimerkkinä vuodesta toiseen suunnitellaan laajennettavan alueen moottorikelkkareitistöä, mihin käytetään kuusinumeroisia summia vuosittain.
Kaupunkirakennetta koskevia ja luontoarvoja heikentäviä päätöksiä tehtäessä pitäisi peräpeiliin katsomisen sijaan toimia ennakoivasti ja ottaa huomioon näköpiirissä oleva toimintaympäristön muutos.
Jaa tämä teksti:

Vastaa