Blogi

En kannata kannabiksen laillistamista.

Petri Nieminen | 14.9.2021 | Blogi

En kannata kannabiksen laillistamista.

Osallistuin viikonloppuna Vihreiden puoluekokoukseen Kuopion Vihreiden kokousedustajana, ja puoluekokousaloitteiden kohdassa äänestettiin myös kannabiksen laillistamisesta. En itse kannattanut kyseistä aloitetta, mutta pohjaesityksenä ollut puoluehallituksen käytön dekriminalisointia kannattava linja hävisi äänestyksen niukasti 181–183.
Päihdepolitiikan tavoitteena tulisi olla ihmisten nykyistä vähäisempi päihteiden käyttö. Kannabiksen laillistaminen antaisi mielestäni vääränsuuntaisen signaalin ja riskinä olisi, että päihteiden käyttö kokonaisuutena voisi kasvaa. Niin yksilö- kuin kansanterveydellisellä tasolla haitallisten tuotteiden käyttöä kannattaa välttää ja esim. tupakan polttamisen suhteen suunta onkin ollut pitkään oikea. Ilmapiiri, jossa kannabiksen käyttöä pidettäisiin normaalina ja hyväksyttävänä, ei ole toivottava. Uusia haitallisia tuotteita ei markkinoille tarvita – Suomessa on julkinen terveydenhuolto ja mahdollisesti lisääntyvien haittojen kustannukset maksetaan yhteisistä verovaroista. Kannabiksen lääkekäyttö on eri asia ja siihen suhtaudun neutraalisti.
2,5 vuotta sitten eduskuntavaalien aikaan vastasin MTV:n vaalikoneessa olleeseen väitteeseen ”Kannabiksen käyttö pitää sallia Suomessa”, että ”En osaa sanoa”. Tulkitsin tuolloin vaalikoneen väitteen tarkoittaneen käytön dekriminalisointia – nykyiselläänhän käyttäminenkin on rikos. Sanalliset perusteluni olivat: ”Se, että kannabiksen käytöstä voi joutua myös rikosoikeudelliseen vastuuseen, todennäköisesti korottaa kynnystä kokeilla ainetta. Toki oikeusjärjestelmän kannattaa lähtökohtaisesti pyrkiä rankaisemaan käyttäjien sijaan ongelman alkulähteitä eli kauppiaita, tuottajia, välittäjiä ja kansainvälistä rikollisuutta. Kannabis aiheuttaa riippuvuutta, lisää keuhkosyövän riskiä ja voi pitkäaikaisessa käytössä johtaa kognitiivisen tason laskuun, passivoitumiseen ja mahdollisesti myös syrjäytymiseen. Sen käyttäminen ei terveyden kannalta ole kannattavaa.”
Eduskuntavaalien aikaan Iltasanomien vaalikoneessa olleeseen väitteeseen ”Kannabis pitää vapauttaa Suomessa” vastasin ”Täysin eri mieltä.” Perusteluksi olin kirjoittanut vastaavasti kuin edellä: ”Kannabis aiheuttaa riippuvuutta, lisää keuhkosyövän riskiä ja voi pitkäaikaisessa käytössä johtaa kognitiivisen tason laskuun, passivoitumiseen ja mahdollisesti myös syrjäytymiseen. En näe vapauttamiselle puoltavia syitä, jotka ylittäisivät haitat.”
Asia ei ole yksioikoinen, mutta en koe tässä vaiheessa tarvetta tarkistaa 2,5 vuoden takaisia mielipiteitäni toiseen suuntaan.
Haluan tuoda oman näkemykseni esille, koska on vaarana, että nyt julkisuudessa käytävä kannabiskeskustelu leimaa koko puoluetta ja sen jäsenistöä, vaikka kaikki eivät puoluekokouksen linjaa kannata. Itse olen kuntapolitiikassa mukana, koska haluan vaikuttaa kotikaupunkini ympäristöasioihin. Se ei tarkoita, että kannattaisin kaikkea, mitä puoluetasolla linjataan tai korostetaan. Esimerkiksi feminismi ja feministinen politiikka ovat mielestäni viime vuosina (yli)korostuneet puoluetasolla. Itselleni tärkeitä vihreitä arvoja ovat yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus sekä keskeisiä teemoja turvallisuus, koulutus ja luonnonsuojelu. Näitä pyrin edistämään oman poliittisen toimintani kautta.
Jaa tämä teksti:

Vastaa