Blogi

Kuopio menestyy vahvuuksiensa, luontoarvojen ja ainutlaatuisen ympäristön, avulla

Petri Nieminen | 4.6.2021 | Blogi

Kuopion keskeinen vahvuus on alueen luontoympäristö. Täällä luonto on lähellä kaupunkia ja jokaista asukasta. Alkuvuodesta julkaistun Vetovoima & vaikutus -tutkimuksen mukaan kuopiolaiset arvostavat kotikaupunkiaan suuresti ja pitävätkin sen merkittävimpinä vahvuuksina viihtyisää ja turvallista ympäristöä, sijaintia ja toimivia liikenneyhteyksiä. Myös taloustutkimuksen julkaiseman Muuttohalukkuus ja kaupunkien/kuntien imago 2020 -tutkimuksen mukaan Kuopion vahvuuksia ovat viihtyisä asuinympäristö, turvallisuus ja hyvä kasvuympäristö lapsille.

Kaupungin vetovoimaisuutta osoittaa se, että Kuopio keräsi viime vuonna koko maan kolmanneksi suurimman muuttovoiton kuntien välillä. Savon Sanomien jutussa, joka esitteli alueelle pääkaupunkiseudulta muuttanutta perhettä, todettiin luonnon ohella kaupunkiympäristön esteettisyyden olevan tärkeää.

Myös kuntarating 2019 -tutkimuksessa asukkaiden viihtyvyydessä ratkaisevinta oli luonto, turvallisuus ja rauhallisuus. Lähiluonnon merkitys viihtyisän elinympäristön kannalta on kiistaton – luontoympäristöllä on suora yhteys ihmisten hyvinvointiin ja viihtymiseen. Viihtyisän elinympäristön lisäksi Kuopion vahvuutena on monipuolinen elinkeinorakenne ja vahva koulutussektori. Näiden pohjalta on hyvä ponnistaa kohti tulevaisuutta ja entistä parempaa kaupunkia.

Valitettavasti Kuopiossa vallitsee kuitenkin edelleen epävarmuus tulevasta elinympäristön laadusta Finnpulp Oy:n sellutehdashankkeen myötä. Hajupäästöt ja Kallaveden kuormituksen lisääntyminen väistämättä vaikuttaisivat asukkaiden viihtyvyyteen heikentävästi. Olen myös huolestunut Kuopion kaupungin metsien kasvaneista hakkuumääristä, ja pyrkinyt osaltani herättämään keskustelua metsien käytön kokonaiskestävyydestä. Valtuustosta käsin tähän työhön saisi lisää vaikuttavuutta.

Muualta Kuopioon muuttaneena nousee välillä mieleen kysymys: ”Vaikka kaupunki on kuopiolaisille rakas, osataanko sen todellisia helmiä – Kallavettä ja arvokasta metsäluontoa – arvostaa riittävästi?

Kaupungin keskeinen vetovoimatekijä ja pääoma tulevaisuutta ajatellen on alueen ainutlaatuinen ympäristö. Pidetään siitä yhdessä huolta.

Kuva: Sampo Jaakkola

Jaa tämä teksti:

Vastaa