Lehtikirjoituksia

Finnpulp – viimeinen taistoko?

Petri Nieminen | 2.6.2021 | Lehtikirjoituksia

Julkaistu lyhennettynä Savon Sanomissa 2.6.2021

Finnpulp Oy on tehnyt maamme oloissa hyvin poikkeuksellisen siirron hakemalla korkeimman
hallinto-oikeuden (KHO) kielteisen ympäristölupapäätöksen kumoamista. Asiaa on kommentoinut
myös Savon Sanomat pääkirjoituksessaan 30.5.

Yhtiön keskeinen argumentti näyttää olevan väite menettelyvirheestä elokuussa 2019 pidetyssä
katselmuksessa, joka Finnpulp Oy:n mukaan muuttui vastoin ennakkoon sovittua suulliseksi
käsittelyksi, johon yhtiö ei ollut varautunut. Katselmuksessa oli esitetty kysymys määräaikaisesta
ympäristöluvasta, johon Finnpulp Oy oli ottanut heti kielteisen kannan. Tämän kielteisen kannan
KHO oli maininnut omassa päätöksessään, jonka vahvoja perusteita olivat varovaisuusperiaate ja
EU:n vesipuitedirektiivin tulkinta (heikentämiskielto, vesien hyvän tilan tavoite).

Kuten Savon Sanomat toteaa, on yleisen oikeusturvan kannalta tietenkin selvitettävä, tapahtuiko
menettelyvirhe, ja jos tapahtui, vaikuttiko se päätökseen. Tämän suhteen jäämme odottamaan
oikeuden ratkaisua.

On kuitenkin todettava, ettei mahdollinen menettelyvirhe muuta keskeistä hylkäysperustetta,
Kallaveden tilan ennakoitua heikentymistä. Tehtaan aiheuttama lisäkuormitus ei vesistön tilaa
ainakaan parantaisi.

Finnpulp Oy on osoittanut tahtonsa edetä asiassaan aivan loppuun asti käyttäen kaikkia lain
oikeusvaltiossa antamia mahdollisuuksia. Mikäli hylkäyspäätös peruttaisiin, niin me hankkeen
vastustajatkin katsomme kaikki kortit – aivan loppuun saakka.

Periaatteet punnitaan silloin, kun on tehtävä vaikeita ratkaisuja. On valittava joko ennakoituja suuria
taloudellisia hyötyjä lupaava hanke, tai painotettava ympäristön etua, ja siitä kieltäydyttävä. Tämä
valinta kertoo olennaisen niin päättäjän kuin rivikansalaisenkin arvomaailmasta.
Me allekirjoittaneet olemme tässä asiassa valintamme tehneet.

Atte von Wright
Kuntavaaliehdokas (vihr., sit.)
Petri Nieminen
Kuntavaaliehdokas (vihr.)

Jaa tämä teksti:

Vastaa