Blogi

Yhteisestä metsäomaisuudesta päättäminen tulisi olla avointa ja osallistavaa

Petri Nieminen | 26.5.2021 | Blogi

Kuopion kaupungin metsäsuunnitelman eteneminen ja siihen liittyvä kuntalaiskysely ovat viime aikoina herättäneet paljon keskustelua mm. Savon Sanomissa.

Pekka Tenhunen kommentoi aihepiiriä hyvässä kirjoituksessaan 19.5. Tässä siitä muutama nosto:

Huolestuttavinta on, että kaikki Kuopion kaupungin keskeiset suojelupäätökset on tehty jo viime vuosituhannen puolella. Sittemmin ei merkittävää edistystä ole tapahtunut, vaikka metsiensuojelun kaikinpuolinen merkitys on kasvanut.

Metsälajit ovat erityisen uhanalaisia. Luonnonmetsät vähenevät nopeasti ja muuttuvat avohakkuiden myötä viljelymetsiksi. Kaupungilla on tässä myös lakisääteinen yhteiskuntavastuunsa. Kuopion metsäinventoinnissa havaitut, vielä jäljellä olevat METSO-kohteet on säilytettävä luonnontilaisina. Monimuotoisuutta voi varjella vain siellä, missä sitä on jäljellä.

Tänään 26.5. Tuula Vaskilampi toteaa kirjoituksessaan, että väestökyselyjen tarkoitus on yleensä selvittää objektiivisesti kohderyhmän mielipiteet, ja että metsäsuunnitelmaan liittyvä kysely on laadittu tarkoitushakuisesti, arvosidonnaisesti ja vaikeasti tulkittavaksi.

Olen Pekan ja Tuulan kanssa samaa mieltä. Heikkotasoisesta kyselystä huolimatta kävin siihen vastaamassa, ja toivon, että mahdollisimman moni muu kaupunkilainen teki samoin. Vastaukseni löydät Facebook-sivulleni tekemäni julkaisun kommenteista:

Jaa tämä teksti:

Vastaa