Lehtikirjoituksia

Myös vesivoimayhtiöiden tulisi kantaa oma vastuunsa

Petri Nieminen | 26.3.2021 | Lehtikirjoituksia

Julkaistu lyhennettynä Savon Sanomissa 26.3.2021

Savon Sanomien toinen pääkirjoitus (SS 23.3.) ei ollut ajan tasalla todetessaan, että napapiirin eteläpuolella erittäin uhanalaiseksi luokiteltua taimenta ei huomioitaisi luonnonsuojelutyön valtavirrassa. Sama kirjoitus myös ounasteli, että patojen purkaminen tuskin yleistyy Suomessa Hiitolanjoen esimerkin perässä.

Kuitenkin Kuusamon Kuusinkijoen vapautumisesta uutisoitiin vastikään. Alkusyksystä kuultiin Pieliseen laskevan Saramojoen ainoan vesivoimalaitoksen (Louhikoski) purkamispäätöksestä ja esimerkkejä löytyy jo lukuisia muitakin. Hallituksen käynnistämä NOUSU-ohjelma pyrkii nimenomaisesti parantamaan vaelluskalojen elinolosuhteita ja palauttamaan niiden luontaista lisääntymistä Suomen virtavesissä. Esimerkiksi WWF on ollut aktiivinen toimija virtavesielinympäristöjen ennallistamisessa. Myös Suomen Luonnonsuojeluliitto (SLL) on vastikään käynnistänyt Vapauta virrat-kampanjan, jonka tarkoituksena on saada ihmiset näkemään ja ymmärtämään virtavesiluontomme heikko nykytila – ja vaatimaan muutosta.

Kuten muultakin energiantuotannolta, myös vesivoimalta tuleekin edellyttää jatkossa aiempaa enemmän ympäristövastuullisuutta. Ei ole enää tätä päivää jättää virtavesiluontoa huomioimatta entiseen malliin – varsinkaan julkisomisteisissa yhtiöissä. Haluankin tässä yhteydessä nostaa esille maakunnallisten sähköyhtiöiden kuntataustaisen omistuksen. Loppupeleissä monet vesivoimalla sähköä tuottavat yritykset ovat meidän kaikkien kuntalaisten omistamia yhtiöitä, ja niiltä voidaan vaatia konkreettisia toimia virtavesiluonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämiseksi.

Meidän on jatkettava vanhojen energiantuotannollisesti vähäpätöisten vesivoimalaitosten purkamisia ja rakennettava suurempiin laitoksiin ohitusuomia. Kalatalousvelvoitteet tulee ulottaa koskemaan kaikkia vesivoimalaitoksia ja alimitoitettuja velvoitteita on päivitettävä nykytiedon tasalle. Vuonna 2011 uudistettu vesilaki mahdollistaa kalatalousvelvoitteiden muutokset ja ympäristöarvojen huomioonoton. Virtavedet eivät ole pelkkää energiantuotantoa varten, vaan niitä tulee käyttää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästi.

Jaa tämä teksti:

Vastaa