Blogi

Uusi metsäsuunnitelma linjaa kaupungin metsien käyttöä – Kuopion Vihreät painottavat metsien hiilensidontakykyä sekä luonto- ja virkistyskäyttöarvoja

Petri Nieminen | 4.3.2021 | Blogi

Luontoarvoihin panostaminen edistää hyvän elinympäristön rakentumista ja kaupunkilaisten hyvinvointia. Kuopiossa valmistellaan parhaillaan kaupungin metsien käyttöä määrittävää metsäsuunnitelmaa, jonka linjauksilla on suuri merkitys kuopiolaisten virkistys- ja vapaa-ajanympäristöön.

Vihreät pyrkivät varmistamaan, että uudella metsäsuunnitelmalla mahdollistetaan metsien luonto- ja virkistyskäyttöarvojen sekä hiilensidontakyvyn nykyistä parempi huomioiminen. Tähän päästään, kun vähennetään hakkuumääriä nykyisestä, lopetetaan avohakkuut taajama- ja ulkoilumetsissä, lopetetaan hakkuut lintujen pesimäaikaan, lisätään jatkuvapeitteistä metsänkäsittelyä ja lahopuuta sekä suojellaan luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaimpia metsäalueita. Vielä tälläkin hetkellä Kuopio kohdentaa avohakkuita taajama- ja ulkoilumetsiin, kuten Niittylahteen, joka on kaupungin merkittävimpiä ulkoilu- ja virkistysalueita.

Yhdessä voimme edistää luonnon ja ihmisten hyvinvointia Kuopiossa.

Kirjoitin aihepiiristä laajemmin Kuopion Vihreiden blogiin:
https://www.kuopionvihreat.fi/metsasuunnitelman-uusiminen-mahdollistaa-kuopiolle-aiempaa-kestavamman-metsien-kayton/

#hyvinvoivakuopioonvihreä #ympäristönjaihmisenasialla

Jaa tämä teksti:

Vastaa