Blogi

Vesilaki kaipaa uudistusta ja sopeutuvampaa sääntelyä

Petri Nieminen | 22.1.2020 | Blogi

Ympäristöluvan omaavat toimijat (YSL) ja vesitalousluvan omaavat toimijat (VL) ovat Suomessa monin paikoin eriarvoisessa asemassa toisiinsa nähden, kun tarkastellaan velvollisuutta korvata toiminnan aiheuttamaa ympäristöhaittaa.

SVK:n sivuilla asia on kiteytetty hyvin: “Vesivoiman tuotanto hyötyy suhteettoman paljon nykytilanteesta, jossa tietyt voimalaitokset voivat tuottaa energiaa ilman velvollisuutta ympäristölle aiheutettujen haittojen korvaamiseen. Tilanne on ristiriidassa niin yleisen oikeustajun kuin ympäristöoikeuden periaatteiden kanssa. Niiden mukaan vahingon aiheuttajan on korvattava aiheuttamansa vahinko. Suomessa on kuitenkin kymmeniä vesivoimalaitoksia, joille ei ole määrätty lainkaan kalatalousvelvoitetta ja niihin ei nykyisen vesilain nojalla pystytä määräämään jälkikäteen kalatalousvelvoitetta. Nyky-yhteiskunnassa ei voi olla toimijoita, joiden vanhanaikaiset luvat ovat voimassa ikuisesti. Tilanteen korjaamiseksi vesilakia on muutettava niin, että velvoitteita ja luvan edellytyksiä voidaan tarkastaa aika ajoin ymmärryksen lisääntyessä ja yhteiskunnan muuttuessa.

Jaa tämä teksti:

Vastaa