Lehtikirjoituksia

Finnpulpin ympäristöluvasta päätti riippumaton tuomioistuin

Petri Nieminen | 27.12.2019 | Lehtikirjoituksia

Julkaistu Savon Sanomissa 27.12.2019.

Etelä-Karjalan maakuntajohtajaa Matti Viialaista harmittaa, että Finnpulpin tehdashanke ei toteutunut, minkä vuoksi hän esittää perusteettomia näkemyksiä (SS 22.12.). Hänen mukaansa myös toisenlaiseen johtopäätökseen olisi voitu tulla, mutta ongelmana oli KHO:n vihreä tuomarikunta. Tekstinsä lopuksi hän vielä vihjailee, että EU:sta kannattaisi hankkiutua eroon.

Mielestäni noin korkean tason henkilöltä on törkeää vihjata, että Suomen oikeuslaitos olisi politisoitunut. On vastuutonta levittää perättömiä väitteitä. Selvyyden vuoksi: tuomioistuimet ovat riippumattomia ja niitä sitoo ainoastaan voimassa oleva oikeus.

Finnpulpin havusellutehdas ei korkeasta tuotantomäärästään johtuen olisi kokonaispäästömäärältään todellakaan ollut maailman vähäpäästöisin, vaikka maakuntajohtaja niin väittääkin.

Viialaisen mukaan Lappeenrannan seudulla ei vedenlaadun kanssa ole ongelmia, mutta jos totta puhutaan, niin Lappeenrannan lähialueella Kaukaan ja Pulpin edustan vedet ovat kuitenkin hyvää huonommassa (= tyydyttävässä) ekologisessa tilassa, ja nekin tulisi saada hyvään tilaan vuoteen 2027 mennessä.

Ilmeisesti joillekin on liian vaikea ymmärtää, että Kuopiossa Kallavesikin on jo valmiiksi kuormitettu eikä kuormitusta vain ollut vara lisätä. Tehtaiden kokoluokat tulisi mitoittaa vastaanottavan vesistön mukaan ja ylipäätään sijoittaa ne paikoille, jossa vesistö kuormituksen kestää. Ei Lappeenrantaankaan voi uutta tehdasta laittaa vanhojen viereen pystyyn. Kuopiossakin on jo aallotuskartonkitehdas.

Hienoa kuitenkin on, että Viialainen nostaa esille myös hajakuormituksen merkityksen. Sitä tulisikin vähentää. Hajakuormitusta aiheuttavien maa- ja metsätalouden ympäristön- ja vesiensuojelua on Suomessa tähän saakka kuitenkin edistetty lainsäädännön sijaan pääasiassa vapaaehtoisin toimin ja taloudellisin kannustimin, jotka eivät keinoina ole olleet riittäviä kuormituksen hillitsemiseen.

Odotankin, että Viialainen omalta osaltaan pyrkii tähän nyt puuttumaan ja lähtee aktiivisesti ajamaan tarvittavia ratkaisuja asiantilan muuttamiseksi.

Jaa tämä teksti:

Vastaa