Blogi

KHO kumosi Vaasan hallinto-oikeuden ja Itä-Suomen aluehallintoviraston päätökset sekä hylkäsi Finnpulp Oy:n ympäristölupahakemuksen

Petri Nieminen | 19.12.2019 | Blogi

Korkein hallinto-oikeus (KHO) päätti tänään, että Kuopion Sorsasaloon ei tule maailman suurinta havusellutehdasta. Se on hieno asia Kallavedelle, Pohjois-Savon metsäluonnolle, Kuopion ilmanlaadulle, ihmisten elinympäristölle ja tuleville sukupolville.

Asioihin paneutumalla niihin pystytään vaikuttamaan. Sen jälkeen kun Itä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Finnpulp Oy:lle ympäristöluvan 31.3.2017, aktiiviset luonnonystävät alueen eri luonnonsuojeluyhdistyksistä kokosivat voimansa ja lopputulos on nyt kaikkien nähtävissä: aiemmat päätökset kumottiin ja Finnpulp Oy:n lupahakemus hylättiin. Vaikka lupapäätöksestä valittaneet toimivat talkootyönä muiden toimiensa ohessa, oli yhteistyössä voimaa. Usko omaan näkemykseen EU-tuomioistuimen aiemman Weser-päätöksen oikeudellisesta velvoittavuudesta pysyi vahvana läpi pitkän valitusprosessin. Vesien hyvää tilaa ei voi uhrata talouskasvun ja teollisuuden työpaikkojen vuoksi. Yhdistyksillä oli tässä tapauksessa merkittävä rooli ympäristön yleisen edun vaalijoina.

Ympäristöä kuormittavan toiminnan kokoluokka tulee aina mitoittaa ympäristön kantokyvyn mukaan. KHO kiteyttää asian päätöksensä lopussa: ”Asiassa ei voida riittävästi vakuuttua siitä, että toiminnasta ei tällä sijoituspaikalla ja lupahakemuksessa ilmoitetulla tuotantomäärällä koko sen elinkaaren aikana ennalta arvioiden aiheutuisi jätevesien purkuvesistöön vesistön ekologisen tilan kehitys huomioon otettuna ympäristönsuojelulain 49 §:n 2 kohdassa kiellettyä merkittävää pilaantumista, kun lainkohtaa tulkitaan unionioikeudellisten velvoitteiden ja varovaisuusperiaatteen edellyttämällä tavalla. Tämän vuoksi hallinto-oikeuden ja aluehallintoviraston päätökset on kumottava ja Finnpulp Oy:n lupahakemus hylättävä.

Jaa tämä teksti:

Vastaa