Blogi

Euroopan historian suurin padonpurku alkoi Ranskassa

Petri Nieminen | 16.6.2019 | Blogi

Ranska näyttää mallia virtavesiluonnon ennallistamisen suhteen purkamalla Selune-joessa sijaitsevat Vezinsin (12,8 MW) ja La Roche Qui Boitin (1,6 MW) vesivoimalaitokset patoineen.

Sähköntuotannon kannalta vähäisen merkityksen omaavia, mutta huomattavia ekologisia haittavaikutuksia aiheuttavia rakennelmia tulisi purkaa Suomessakin. Valtaosa Suomenkin noin 220:stä vesivoimalasta on kokonaissähköntuotannollisessa kuvassa merkityksettömiä.

Kaikissa toimivissa vesivoimalaitoksissa tulisi olla ympärivuotisella virtaamalla varustettu (ja mielellään mahdollisimman luonnonmukainen) ohitusuoma. Olisi oikeudenmukaista, että yhteisen vesiresurssin käytössä huomioitaisiin myös muunkin kuin energiantuotannon tarpeet; voimayhtiöiden ei tulisi voida omistaa 100 %:a jokien virtaamasta. Riippumatta joen kokonaisvirtaamasta, tulisi riittävän suuri määrä vedestä juoksuttaa ympärivuotisesti voimalaitoksen ohi ohitusuomaan, jotta jokijatkumon katkeaminen estyisi ja virtavesissä elävien eliölajien elinolot paranisivat.

Jaa tämä teksti:

Vastaa