Blogi

Lapsiperheiden hyvinvoinnista on huolehdittava – Tulevaisuus on lapsissa

Petri Nieminen | 7.4.2019 | Blogi

Tulevan hallituksen on panostettava lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiin. Tarvitaan perhepolitiikkaa, joka tukisi työn ja perhe-elämän yhteensovittamista ja kohentaisi vähävaraisten, heikoimmassa asemassa olevien lapsiperheiden ostovoimaa.

Syntyvyys on laskenut Suomessa viime vuosina. Lapsia hankitaan yhä myöhemmin ja perhekoot ovat myös pienentyneet. Merkittäviä syitä tähän voivat olla perhepolitiikassa tehdyt leikkaukset sekä tulevaisuuden epävarmuus; ei ole itsestään selvää, että ahkera opiskelu takaisi työpaikan saannin. Myös työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa on haasteita ja siihen tarvitaan lisää joustavuutta.

Perhevapaat tulee uudistaa tasa-arvoisemmiksi ja joustavammiksi. Perhevapaiden tasaisemman jakautumisen ja perheiden toimeentulon parantamisen varmistamiseksi tulee ottaa käyttöön ns. 6+6+6-malli, jossa kuusi kuukautta voi käyttää äiti, kuusi kuukautta vanhemmat voivat jakaa haluamallaan tavalla keskenään ja kuusi kuukautta voi käyttää isä. Tämä vahvistaisi myös miesten vanhemmuutta ja edistäisi naisten asemaa työelämässä.

Perhevapaita tulee voida pitää osissa tai osapäiväisesti ja etuuksia nostaa pienemmissä erissä niin, että se pidentäisi vapaan kestoa. Tämä mahdollistaa lastenhoidon ja työssäolon yhdistämisen joustavasti. Perhevapaauudistuksen yhteydessä myös kotihoidontuen järjestelmää tulee uudistaa. Nykyinen kotihoidontuki on liian niukka ja kiristää lapsiperheiden taloutta. Myös isälle kiintiöityä isyysvapaata on pidennettävä ja joustavoitettava.

Lapsilisien indeksikorotusten jäädyttäminen tulee lopettaa. Lapsilisän arvo on laskenut huomattavasti 2000-luvulla ja samoin lapsiperheiden ostovoima on laskenut jo vuosikymmeniä.

On aika panostaa lapsiperheiden hyvinvointiin, joustavoittaa työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä kohentaa lapsiperheiden ostovoimaa. Uudistuksia tarvitaan nyt.

Jaa tämä teksti:

Vastaa