Blogi

Kallavesi on Kuopion helmi – Säilytetään Kuopio luontokaupunkina ja mahdollistetaan parempi elinympäristö tuleville sukupolville

Petri Nieminen | 4.4.2019 | Blogi

Kuopiolaisilla on luontoaarre ulottuvillaan. Suurimmasta osasta Suomen kaupungeista poiketen, Kuopio on ennen kaikkea luontokaupunki. Sen valtteja ovat metsät ja vesistöt, jotka tarjoavat poikkeukselliset virkistyskäyttömahdollisuudet. Kuopio sijaitsee Kallaveden kyljessä ja järvi muodostaa lähes kolmanneksen kaupungin pinta-alasta. Jääkauden ansiosta alueelle on muokkautunut ainutlaatuinen saarten ja veden mosaiikki, ja vain 7 kilometrin päässä Kuopion torilta sijaitsee yli 4000 hehtaarin laajuinen Keski-Kallaveden saariston Natura-alue. On harvinaista, että näin lähellä kaupungin keskustaa löytyy rakentamatonta rantaa virkistyskäyttömahdollisuuksineen; mutkaista rantaviivaa löytyy puolitoistatuhatta kilometriä. Keski-Kallaveden alueella on arvioitu olevan saaria ja luotoja yhteensä noin 550. Moniko kuopiolainen tietääkään, että Ruotsin kuninkaan 1700-luvulla tekemän lahjoituksen ansiosta kaupunki omistaa saaristosta huomattavan osan?

Kallaveden saaristo tarjoaa mahdollisuuksia kesään ja talveen – hiihtäjille, retkiluistelijoille, lumikenkäilijöille, kelkkailijoille, ulkoilijoille, kalastajille, sienestäjille ja marjastajille, uimiseen ja auringonottoon, vaeltamiseen tai vain luonnon rauhassa hiljentymiseen. Saaristossa liikkujille on tarjolla useita kalamajoja, laavuja ja nuotiopaikkoja. Myös upeita uimapaikkoja löytyy perinteisen Hietasalon lisäksi mm. Iivarinsalosta.

Muualta Kuopioon muuttaneena nousee mieleen kysymys: ”Osataanko tällaista poikkeuksellista helmeä arvostaa?”. Kuopion visiona on olla ”Hyvän elämän pääkaupunki” ja strategiassa 2030 korostuukin mm. resurssiviisaus, kasvu ja kaupunkikehitys, hyvinvointi sekä turvallinen ja viihtyisä elinympäristö. Kuitenkin Kuopioon suunnitellaan Finnpulp Oy:n maailman suurinta havusellutehdasta. Haasteena on tehtaan mittakaava, jota ei ole mitoitettu ympäristön kantokyvyn mukaan. On ilmeistä, että Kallaveden tila Kuopion lähivesialueilla heikkenisi tehtaan myötä merkittävästi; mahdolliset levähaitat ja jääolosuhteiden muuttuminen sekä hajupäästöt vaikuttaisivat huomattavasti kaupunkilaisten elinympäristön viihtyisyyteen ja Kallaveden virkistyskäyttöön. Finnpulp Oy:n havusellutehtaan aiheuttama vesistökuormitus palauttaisi Kelloselän alueella fosforin osalta tilanteen 1990-luvun tasolle ja kemiallisen hapenkulutuksen (COD) osalta 1980-luvun tasolle. Tämä happea kuluttava kuormitus yhdistettynä suureen sulfaattimäärään sekä lämpöpäästöön voisi johtaa Kallaveden happitalouden heikkenemiseen myös huomattavasti Kelloselkää laajemmalla alueella. Alueellista vesiensuojelutyötä on tehty Pohjois-Savossa pitkäjänteisesti ja vesiensuojelun taso on vuosikymmenten saatossa parantunut huomattavasti. Finnpulp Oy:n vesistöpäästöt osaltaan mitätöisivät tätä tehtyä työtä. Huolimatta parhaasta käytettävästä teknologiasta, joka määrittelee päästörajan tuotettua tonnia kohti, on päästömäärä korkea tehtaan valtavasta mittakaavasta johtuen. Kuopion kaupungin tulisikin miettiä kriittisesti strategiaansa ja visiota tulevaisuuden Kuopiosta; hyvää elinympäristöä ei säilytetä tukemalla hankkeita, jotka eivät ole ympäristön kannalta kestäviä.

Meidän tulee jättää parempi elinympäristö tuleville sukupolville. Luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa ja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä tarvitaan meidän jokaisen panosta. Ympäristöministeriökin on strategiassaan 2030 nostanut esille elinympäristön kehityksen osana ihmisten hyvinvointia, luonnon monimuotoisuuden kadon pysäyttämisen, hiilineutraaliin kiertotalousyhteiskuntaan pyrkimisen sekä kestävän kaupunkikehityksen. Ei kuitenkaan riitä, että luonnonsuojelun tärkeyttä korostetaan vain strategiatasolla. Politiikalla on keskeinen merkitys siinä, millaisia askelia otetaan luonnon- ja vesiensuojelun edistämiseksi. Minkälaisena näet Kuopion ja Suomen tulevaisuudessa? Äänestämällä voit vaikuttaa. #näytäluontosi

Jaa tämä teksti:

Vastaa