Blogi

Biokaasussa on potentiaalia

Petri Nieminen | 1.4.2019 | Blogi

Biokaasussa on osaltaan potentiaalia korvaamaan fossiilisia energianlähteitä; nykyinen biokaasun tuotanto Suomessa on vain n. 7 % kokonaispotentiaalista. Luken selvityksen mukaan eniten potentiaalia on maatalouden biomassoissa (nurmi ja olki 72 %, lanta 14 %). Lisäksi hyödynnettäviä biomassoja on metsäteollisuuden lietteissä (6 %), elintarviketeollisuuden sivuvirroissa (3 %), biojätteessä (3 %) sekä yhdyskuntajätevesilietteessä (2 %).

Pohjois-Savossa nautakarjatalous on tärkeä elinkeino, jonka sivuvirtojen biomassassa piilee siis mahdollisuuksia.

Biokaasualan kehittäminen ja toimintaympäristön vakiinnuttaminen tarvitsee johdonmukaisuutta ja pitkäjänteisyyttä poliittisessa päätöksenteossa.

Biokaasu tarjoaa monia ratkaisuja tulevaisuuden kiertotalousyhteiskuntaan. Se parantaa maaseudun energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta ja samalla vähentää maatalouden päästöjä. Keskitetty biokaasulaitos voi tulevaisuudessa olla biojalostamo, joka hyödyntää resurssitehokkaasti jäte- ja sivuvirtoja ja tuottaa niistä biokemikaaleja, liikennepolttoainetta ja kierrätyslannoitteita. Myös energiantuotannolla biokaasusta on tulevaisuudessa tärkeä rooli muiden uusiutuvien energianlähteiden rinnalla tasaamassa energiantuotannon vaihtelua.

Jaa tämä teksti:

Vastaa