Blogi

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tarvitaan ilmastoystävällistä teknologiaa ja tuotekehitystä – tutkimusrahoitusta on lisättävä

Petri Nieminen | 30.3.2019 | Blogi

Metsäkadon vähentämisen ja metsityksen lisäämisen ohella teollisuuden energiatehokkuuden lisääminen sekä liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ovat keskeisessä roolissa Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen edellyttää siirtymistä hiilivapaan teknologian käyttöön ja siten uusien ilmastoystävällisten teknologiaratkaisujen kehittämistä.

6.2.2019 Eduskunta hyväksyi lain, jossa biopolttoaineiden osuutta tieliikenteessä nostetaan asteittain 30 prosenttiin vuoteen 2029 mennessä. Lisäksi hyväksyttiin laki biopolttoöljyn jakeluvelvoitteesta, jonka mukaan lämmitykseen, työkoneisiin ja kiinteästi asennettuihin moottoreihin tarkoitetusta kevyestä polttoöljystä osa on vuodesta 2021 alkaen korvattava biopolttoöljyllä. Sekoitevelvoitteen kiristykset alkavat vuodesta 2022, jolloin velvoite kiristyy nykyisestä 18 prosentista 19,5 prosenttiin.

Lisää toimia tarvitaan. Viime aikoina uutisoidut läpimurrot synteettisten polttoaineiden kehityksessä osoittavat, että ne voisivat olla jo lähitulevaisuudessa yksi osa ratkaisua liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Synteettisten polttoaineiden kehitys perustuu power-to-x-teknologiaan (P2X), joka tarkoittaa sähköstä, ja erityisesti uusiutuvasta sähköstä tehtävää polttoainetta, joka voi olla kaasua, nestettä tai kiinteää. Raaka-aineiksi tarvitaan hiilidioksidia ilmasta, vetyä vedestä tai typpeä ilmasta ja energiaa esim. aurinko- tai tuulivoimasta.

Esimerkiksi 16.1.2019 Tekniikka&Talous-lehdessä kerrottiin saksalaisen yrityksen kehittäneen aikaisempaa selvästi halvemman menetelmän tuottaa synteettistä kaasua, josta voidaan tehdä edelleen raakaöljyä korvaavaa polttoainetta liikenteeseen. Yhtiöllä on jo alkamassa Norjassa kaupalliseen mittakaavaan tähtäävää yhteistyötä.

Synteettisiin polttoaineisiin ja energiajärjestelmän murrokseen liittyvää tutkimusta on tehty myös Suomessa viime vuosina. P2X-lopputuotteet, kuten metaani, metanoli ja dimenyylieetteri ovat tunnettuja polttoaineita, joita voidaan käyttää nykyisten laivojen, kuorma-autojen ja henkilöautojen moottorissa. Hiilineutraaliin liikenteeseen siirtymistä nopeuttaisi myös polttoaineiden jakelujärjestelmien olemassaolo.

Kun P2X-prosessissa raaka-aineena käytettävä hiilidioksidi otetaan suoraan ilmakehästä tai vaikkapa biomassan poltosta, saadaan hiilen kierto suljettua. Promaint-lehdessä todettiin jo vuonna 2016, että näin tuotetut kemikaalit ja polttoaineet ovat varteenotettava mahdollisuus.

Tarve ilmastoystävällisille teknologisille ratkaisuille ja tuotekehitykselle on ristiriidassa Suomen tutkimusrahoituksen määrään, joka on romahtanut viimeisen 10 vuoden aikana suhteessa muihin EU-maihin.

T&K-rahoituksesta säästäminen on lyhytnäköistä ja heikentää Suomen kilpailukykyä ja vientiteollisuutta. Talouskasvuun tarvitaan innovaatioita. Seuraavan hallituksen on panostettava tutkimusrahoituksen lisäämiseen – ilmastotekoja ei tehdä ilman T&K-rahoitusta. On siirryttävä puheista tekoihin!

Jaa tämä teksti:

Vastaa