Lehtikirjoituksia

Suomen on luovuttava energiaturpeen käytöstä

Petri Nieminen | 15.2.2019 | Lehtikirjoituksia

Julkaistu sanomalehti Karjalaisessa 15.2.2019.

Turpeen energiakäyttö tulee ajaa Suomessa asteittain hallitusti alas. Fossiilisten polttoaineiden, kuten turpeen, käytön vähentäminen on avainasemassa, kun hiilidioksidipäästöjä on tarve vähentää nopeasti. Suomenkin tulee kantaa tässä vastuunsa. Suot ovat metsiäkin suurempi hiilivarasto ja niiden tuhansia vuosia hiiltä varastoineita turvekerroksia ei ole järkevää kaivaa ylös muutamassa kymmenessä vuodessa.

Ilmastovaikutusten lisäksi turvetuotanto hävittää suon kokonaan ja vähentää suoluonnon alueellista monimuotoisuutta sekä suolajiston elinympäristöjen määrää. Samalla kun suo tuhoutuu, myös sen tarjoamat virkistyskäyttömahdollisuudet (esimerkiksi marjastus) häviävät. Turvetuotannon kiintoaine-, ravinne-, humus- ja rautapäästöt aiheuttavat alapuolisten vesistöjen tummumista, rehevöitymistä ja liettymistä. Myös niiden pH voi alentua. Valtakunnallisesti turvetuotannon vesistökuormitus on ehkä pieni, mutta paikallisesti ja alueellisesti niillä voi kuitenkin olla erittäin suuri vaikutus luontoon. Veden fysikaalisten ominaisuuksien muuttuessa myös elollinen luonto muuttuu ravintoverkkoja myöten. Vaikutuksia on niin kasvi- ja eläinplanktoniin, pohjaeläimiin, rapuihin kuin kaloihinkin.

Turvetta tulisi jatkossa käyttää vain seospolttoaineena, ja on etsittävä aktiivisesti keinoja sen käytöstä luopumiseen. Korvaava lähde lämmöntuotannossa tulee toki olla tiedossa ennen koko toimialan lakkauttamista. Toistaiseksi turpeella on myös huoltovarmuudellinen rooli.

Jaa tämä teksti:

Vastaa