Lehtikirjoituksia

Onko Finnpulpin ympäristöystävällisyys maailmanluokkaa?

Petri Nieminen | 29.8.2018 | Lehtikirjoituksia

Julkaistu Savon Sanomissa 29.8.2018.

Finnpulpin ympäristöluvan määräysten raja-arvot vesistökuormitukselle vaikuttavat tiukoilta verrattuna moniin kotimaisiin sellutehtaisiin. On jopa annettu ymmärtää tehtaan olevan ”maailman ympäristöystävällisin”.

Jokainen tehdas ympäristöineen on omanlaisensa, ja teollisen toiminnan ympäristökuormitus tuleekin tapauskohtaisesti sovittaa ympäristön kestokykyyn. Loppupeleissä tehtaan ”ympäristöystävällisyyden” määrittävät toteutuneet kuormitusmäärät, eivät ympäristöluvan päästörajat.

Absoluuttisesti mitattuna voitaneen sanoa, että Suomesta löytyy kokonaisvaikutuksiltaan ympäristöystävällisempiä sellutehtaita kuin massiivinen 6,7 miljoonaa kuutiometriä puuta vuotuisesti käyttävä Finnpulp olisi. Finnpulpin volyymi on niin iso, että tehokkaastakin vesienkäsittelystä huolimatta tehtaan kuormitus aiheuttaisi vaikutuksia vastaanottavassa vesistössä.

Avin mukaan Kallaveden tilan kannalta kriittisin tekijä on kasviplanktonin biomassa, jonka määrää säätelee minimiravinteena fosfori. Finnpulpin vesistöpäästöistä merkittävimpiä on siis fosfori, jonka reduktio jätevesistä tulisi ”maailman ympäristöystävällisimmässä tehtaassa” luonnollisesti olla maailman parasta luokkaa.

EU:n selluteollisuutta koskevan vertailuasiakirjan vuoden 2015 parhaan teknologian mukainen vaihteluväli fosforipäästölle on 0,01–0,03 kiloa fosforia per tuotettu sellutonni.

Finnpulpin ympäristöluvan päästörajan mukainen vuotuinen 7 300 kilon fosforipäästömäärä tarkoittaa 1,2 miljoonan tonnin sellutuotannolla, että fosforia saa jäädä Kallaveteen purettavaan jäteveteen noin 0,006 kiloa per tuotettu sellutonni. Tämä on alle mainitun vaihteluvälin, ja yhtiön puolelta annettiin maaliskuussa 2017 ymmärtää, että siihen olisi teknologisesti hyvin vaikea päästä. Maailmassa on kuitenkin jo nyt toiminnassa useita sellutehtaita, jotka alittavat vaihteluvälin.

Esimerkiksi Stora Enson Enocellin sellutehtaalla on jo vuonna 2003 päästy fosforin osalta päästötasoon 0,004 kiloa. EU:n vertailuasiakirjan mukaan fosforipäästöt vaihtelevat eri sellutehtailla välillä 0,003–0,08 kiloa.

Jotta Finnpulp voisi olla ”maailman vähäpäästöisin sellutehdas”, kuten yhtiön toimitusjohtaja on muun muassa Ylellä ja Maaseudun Tulevaisuudessa todennut, tulisi fosforipäästön siis olla vuotuisesti maksimissaan 3 600 kiloa eli 0,003 kiloa tuotettua sellutonnia kohden ollakseen asiakirjassa mainitun parhaan laitoksen tasolla. Päiväkohtaisesti tämä tarkoittaisi noin 10 kiloa fosforia, puolet ympäristöluvassa vaaditusta 20 kilosta.

Ympäristöluvan päästörajoista on Finnpulpilla lupaustensa lunastamiseksi siis kiristettävää ainakin fosforin osalta.

Jaa tämä teksti:

Vastaa