Lehtikirjoituksia

Lähivedet tärkeät

Petri Nieminen | 4.8.2018 | Lehtikirjoituksia

Julkaistu Savon Sanomissa 4.8.2018.

Kallaveden tilan mainitaan olevan hyvä (SS 23.7.) perusteena vuonna 2013 tehty ekologisen tilan luokittelu, jonka aineisto on vuosilta 2006–2012. Seuraava luokittelu valmistuu vuonna 2019 vuosien 2012–2018 aineistosta. On mielenkiintoista nähdä, onko tila edelleen hyvä.

Viranomaisten tarkoittama “hyvä” tila hämää tavan kansalaista, koska se ei suoraan kerro Kuopion lähivesialueiden tilasta. Esimerkiksi Kelloselkä ei todennäköisesti ole hyvässä ekologisessa tilassa. Kallaveden vesimuodostelmaan kuuluvat vedet Kallansilloilta Koirukselle saakka, joka on yli 30 kilometrin päässä Kuopiosta.

Kuopiolaisten asumisviihtyvyyden ja virkistyskäyttömahdollisuuksien kannalta merkittävintä on kuitenkin lähivesialueiden kunto. Niiden tila heikkenee merkittävästi Sorsasaloon suunniteltavan maailman suurimman havusellutehtaan myötä, vaikka kokonaisuudessaan luokitus saattaisikin pysyä hyvä, mitä tosin epäilen.

Jaa tämä teksti:

Vastaa