Blogi

Kuopion lähivesialueiden tila viime vuosina

Petri Nieminen | 4.8.2018 | Blogi

Kuopion lähivesialueisiin kohdistuu jo huomattavaa kuormitusta ilman Finnpulpin sellutehdastakin. Kallaveden pistekuormittajia ovat Powerflute Oy:n (ent. Savon Sellu) kartonkitehdas ja Kuopion kaupungin Lehtoniemen jätevedenpuhdistamo. Fosforin ja typen hajakuormitusta tulee Iisalmen ja Nilsiän reiteiltä. Näiden lisäksi järven sedimentistä muodostuu sisäistä kuormitusta vähähappisissa olosuhteissa, mikä vaikuttaa Kuopion lähivesialueiden kokonaiskuormitukseen. Viimeisen vähentämiseksi syvännealueille on asennettu hapettimia, jotka tekohengityksen omaisesti pitävät pohja-alueet hapellisina. Hapetus vähentää Powerfluten jätevesien vaikutuksia Kelloselällä. Tästä huolimatta alapuolisilla syvännealueilla (mm. Säyneensalon itäpuolella) on ollut selvää happivajausta. Syvänteisiin on kertynyt ajoittain myös typpi- ja sulfaattipitoista vettä.

Muun kuormituksen ohella syvänteiden happiongelmat ja sen aiheuttama sisäinen kuormitus ovat merkittävä tekijä Kallaveden jo nyt huonontunutta tilannetta osoittavien sinilevälauttojen synnyssä. Sinileväkukinnat ovat jo nyt toisinaan haitanneet vesistön virkistyskäyttöä estäen veden käytön uima-, löyly- ja kasteluvetenä esimerkiksi Vaajasalon länsi- ja etelärannoilla. Ajoittain haitat ovat yltäneet aina Väinölänniemen uimarannalle saakka, kuten tapahtui syksyllä 2016.

Kallavesi ja Kelloselkä ovat jo nykyisellään kuormitettuja ja Finnpulpin suurtehtaan myötä ongelmat lisääntyisivät merkittävästi.

Jaa tämä teksti:

Vastaa