Blogi

Ympäristölupa on lupa pilata ympäristöä

Petri Nieminen | 26.7.2018 | Blogi

Finnpulp Oy on saanut Itä-Suomen aluehallintovirastolta (AVI) ympäristöluvan maailman suurimmalle havusellutehtaalle 31.3.2017. Ympäristölupa on todellisuudessa ”ympäristönpilaamislupa”, sillä siinä määritellään kuinka paljon toiminta saa kuormittaa ympäristöä ilman viranomaisen puuttumista asiaan. Koska Finnpulpin tuotantomäärä on erittäin suuri, aiheutuu toiminnasta laajamittaisia vesistövaikutuksia, vaikka toimittaisiin annetun ympäristöluvan puitteissa. Tehtaan vesistövaikutuksiin liittyy myös runsaasti epävarmuustekijöitä, eikä esim. häiriö- ja poikkeustilanteiden vaikutuksista ole tietoa. AVI on itsekin ympäristölupapäätöksen perusteluissa todennut seuraavaa: ”Finnpulp Oy:n jätevesien purkualue sijaitsee Kallaveden Kelloselällä ja vaikutukset ulottuvat vesistössä alaspäin laimentumisen, sekoittumisen ja sedimentaation sekä erilaisten biologisten ja kemiallisten reaktioiden lieventäessä vaikutuksia aina Ollinselälle ja ajoittain tätäkin etelämmäksi Kallavedelle. —— Veden fosforipitoisuuden kasvu ja sen seurauksena vesistön rehevöityminen ja perustuotannon kasvu saattaisivat aiheuttaa Kallaveden ekologisen tilan muutoksen tyydyttävään tilaan.

Tehtaan merkittävää kuormitusta kuvastaa se, että AVI ei antanut tehtaalle toiminnan aloittamislupaa, ennen kuin asiasta tehdyt valitukset on käsitelty:

Biotuotetehtaan aiheuttama vesistökuormitus on merkittävä ja siitä erityisesti Kallaveden Kelloselälle voi aiheutua pitkäkestoisia muutoksia vesialueen rehevyystasoon ja pohjan läheisten vesikerrosten happitilanteeseen vaikka toiminta lopetettaisiin. Muutokset vesistössä eivät välttämättä ole peruuttamattomia, mutta niiden pitkäkestoisuutta on pidettävä sellaisena merkityksellisenä muutoksena, joka tekee muutoksenhaun hyödyttömäksi. Näin ollen oikeudellisia edellytyksiä toiminnan aloittamiseen ennen päätöksen lainvoimaisuutta ei ole olemassa.

Jaa tämä teksti:

Vastaa