Blogi

Miten käy yleisen ympäristönsuojeluedun valvonnalle Luova-uudistuksessa?

Petri Nieminen | 20.2.2018 | Blogi

ELY-keskukset ja aluehallintovirastot (AVI) ollaan valtion lupa- ja valvontavirastoa (Luova) koskevassa lakiluonnoksessa sulauttamassa yhteen uuteen valtion lupa- ja valvontavirastoon Luovaan, jolloin samalla ELY-keskusten valitusoikeus Luovan (tällä hetkellä AVIn) ympäristö- ja vesilupapäätöksistä poistuu.

Yleisen ympäristön- ja luonnonsuojeluintressin valvonta tulisi mielestäni jatkossakin olla erillisen valtiollisen organisaation tehtävä, eikä yllä mainittua valitusoikeutta tulisi missään nimessä poistaa.

Myös ympäristöoikeuden professori Kai Kokko tiivistää Edilexissä julkaistun artikkelin lopussa hyvin:

“Uudessa laissa Luovasta tulisi järjestää yleisen ympäristönsuojeluedun asianmukainen valvonta niin, että myös muutoksenhaussa varmistetaan valtion asiantuntijaviranomaisen ympäristölausuntojen puolueeton saatavuus. Valtio ei voi myöskään ulkoistaa yleisen ympäristöedun valvontaa muutoksenhaussa ja siihen liittyviä valitusmahdollisuuksia yksinomaan ympäristöjärjestöille. Muutoksenhakupäätöksissä tehtävä lainmukaisuuden arviointi tarvitsee objektiivista ympäristötietoa viranomaisilta.”

Jaa tämä teksti:

Vastaa