Ympäristön
ja ihmisen asialla

Turvallisuus on hyvinvoivan ja vakaan yhteiskunnan kivijalka. Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden viranomaiset tarvitsevat riittävät resurssit lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseen. Venäjä on Ukrainaan tehdyn hyökkäyksensä myötä perustavanlaatuisella tavalla muuttanut turvallisuuspoliittista ympäristöämme. Puolustuskykyymme on tarpeen panostaa pitkäjänteisesti entistä enemmän. Suomen tavoitteena tulee myös olla nykyistä parempi energiaomavaraisuus.

Suurimpia perinteisten turvallisuusuhkien taustatekijöitä ovat eriarvoistuminen ja syrjäytyminen, joita pitää ennaltaehkäistä – etenkin nuorten miesten syrjäytymisriskiin täytyy kiinnittää huomiota. Ennaltaehkäisy on kustannustehokkainta turvallisuuspolitiikkaa, joten lisäresursseja tarvitaan myös mm. varhaiskasvatukseen, mielenterveyspalveluihin sekä sosiaali- ja nuorisotyöhön. Varautua täytyy lisäksi mm. ilmastonmuutokseen sekä sen aiheuttamiin lieveilmiöihin, kuten ilmastopakolaisuuteen. Hallittu maahanmuuttopolitiikka huomioi kansainväliset velvoitteet, turvaa ulkomaalaisten oikeusaseman sekä takaa yhteiskunnan taloudellisen kestokyvyn ja turvallisuuden.

  • NATO-jäsenyys ja uskottava maanpuolustuskyky ovat Suomen ulkoisen turvallisuuden ydin.
  • Yleinen asevelvollisuus takaa pinta-alaltaan laajan Suomen sotilaallisen turvallisuuden kustannustehokkaasti.
  • Sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta vastaaville viranomaisille taattava riittävät resurssit.
  • Tavoitteena nykyistä parempi energiaomavaraisuus.
  • Toteutettava hallittua maahanmuuttopolitiikkaa.
  • Eriarvoistumista ja syrjäytymistä ehkäistävä.
  • EU merkittävä toimija – yhteistyö tärkeää.